Ciepłownie Miejskie w Węgorzewie

Adres

ul. B. Chrobrego 4

11-600 Węgorzewo

Telefon

874272712

Fax

874275938

Stanowiska

Informacja o spółce

NIP 845-10-04-895

REGON 790178370

INFORMACJA O SPÓŁCE

1. Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie prowadzą działalność gospodarczą od 1 lipca 1995 roku, na podstawie aktu notarialnego Umowy Spółki z dnia 19.06.1995 r. repetytorium A Nr 3034/95, postanowieniem Sądu Rejonowego w Suwałkach Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego w dziale B pod numerem 891. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy z dnia 11.10.2001 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000051804.

2. Spółka CeM działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz Umowy Spółki.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Węgorzewo, która posiada 7.887 równych, niepodzielnych działów w wysokości po 500 zł każdy.

Spółka CeM realizuje cele gospodarcze z zakresu użyteczności publicznej i zadań Gminy Węgorzewo, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

3. Skład osobowy Rady Nadzorczej:

- Żanetta Jania - Przewodniczący RN

- Andrzej Fil - Zastępca Przewodniczącej RN

- Teresa Brzozowska - Członek RN

4. Skład osobowy Zarządu Spółki:

- Maciej Zmitrowicz – Dyrektor;

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lutego 2016 19:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 671
05 września 2016 10:52 Barbara Wus - Aktualizacja danych stanowiska: Dyrektor.
05 września 2016 10:49 Barbara Wus - Aktualizacja danych jednostki.
02 września 2016 11:37 Bartosz Romatowski - Dodanie stanowiska: Dyrektor.