Rejestr zmian

10 stycznia 2018 15:36 10 dni temu

Budżet Gminy: Budżet na rok 2018

Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Bartosz Romatowski

10 stycznia 2018 15:35 10 dni temu

Budżet Gminy: Budżet na rok 2018

Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Bartosz Romatowski

10 stycznia 2018 15:34 10 dni temu

Budżet Gminy: Budżet na rok 2018

Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Bartosz Romatowski

10 stycznia 2018 15:31 10 dni temu

Budżet Gminy: Budżet na rok 2018

Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Bartosz Romatowski

10 stycznia 2018 11:18 10 dni temu

09 stycznia 2018 15:26 11 dni temu

Oferty złożone z pominięciem konkursu: Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i...

Skopiowanie wiadomości - Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Autor: Bartosz Romatowski

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 18578