Rejestr zmian

09 stycznia 2018 15:20 11 dni temu

Oferty złożone z pominięciem konkursu: Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Publikacja oferty realizacji zadania publicznego...

Skopiowanie wiadomości - Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciePublikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Propagowanie wśród dzieci, mło

Autor: Bartosz Romatowski

09 stycznia 2018 11:35 11 dni temu

Podatki i opłaty lokalne: Podatki i opłaty w roku 2018

Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Bartosz Romatowski

09 stycznia 2018 11:35 11 dni temu

Podatki i opłaty lokalne: Podatki i opłaty w roku 2018

Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Bartosz Romatowski

09 stycznia 2018 10:41 11 dni temu

Podatki i opłaty lokalne: Podatki i opłaty w roku 2018

Zmiana danych dokumentu. Aktualizacja danych na rok 2018 (Dokument opublikowany)

Autor: Bartosz Romatowski

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 18578