Rejestr zmian

09 stycznia 2018 10:40 11 dni temu

09 stycznia 2018 10:39 11 dni temu

Podatki i opłaty lokalne: Podatki i opłaty w roku 2018

Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Bartosz Romatowski

09 stycznia 2018 10:34 11 dni temu

Podatki i opłaty lokalne: Podatki i opłaty w roku 2018

Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Bartosz Romatowski

09 stycznia 2018 10:28 11 dni temu

Podatki i opłaty lokalne: Podatki i opłaty w roku 2018

Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Bartosz Romatowski

09 stycznia 2018 10:22 11 dni temu

Podatki i opłaty lokalne: Podatki i opłaty w roku 2018

Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Bartosz Romatowski

09 stycznia 2018 10:17 11 dni temu

Oferty złożone z pominięciem konkursu: Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych...

Skopiowanie wiadomości - Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku”

Autor: Bartosz Romatowski

09 stycznia 2018 10:09 11 dni temu

Przetargi: 2018-01-08 Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo

Dodanie załącznika [siwz_wrazr_z_zalacznikami.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)

Autor: Bartosz Romatowski

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 18578