Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  2. Potwierdzenie opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Węgorzewie
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste pokój 20 (parter)

Opłaty

Opłata skarbowa wynosi 31 zł. Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie pokój 29 w godz. 8:00 do 14:00 lub na konto PKO Węgorzewo 33102047530000080200060749

Termin i sposób załatwienia

7 dni

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r, o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie MSWiA z dn. 19.11.2008r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2008r. Nr 214, poz.1353)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.11.2008r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL (Dz. U. z 2008r. Nr 207, poz.1298

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2016 08:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 321
08 września 2016 11:30 Barbara Wus - Aktualizacja danych sprawy.
01 marca 2016 08:36 Administrator - Utworzenie sprawy.