Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy/ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego– druk do pobrania w załączniku, jak również w pokoju nr 20 (parter)
- dowód zapłaty opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Miejskiego pokój nr 38 (I piętro).

Opłaty

 - opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy 107 zł - płatne w kasie Urzędu Miejskiego wWęgorzewie (I piętro) lub na rachunek bankowy: BANK PKO BP S.A.
Oddział Pisz 
nr konta : 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350

- nie podlega opłacie skarbowej - sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego.
- z opłaty skarbowej zwolnione są podania składane przez organ administracji rządowej lub samorządowej, jednostki budżetowe.

Termin i sposób załatwienia

do 30 dni od dnia złożenia wniosku, w sprawach wymagających dodatkowych uzgodnień do 60 dni od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz.717 z 2003r, z późn.zm).
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.Nr 46 poz.543 z 2000r., z późn.zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225 poz.1635 z 2006r.)

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Geodezji Mienia Planowania Przestrzennego i Rolnictwa (G)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 kwietnia 2018 10:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Wus
Ilość wyświetleń: 22
13 kwietnia 2018 10:25 Barbara Wus - Aktualizacja danych sprawy.
13 kwietnia 2018 10:24 Barbara Wus - Aktualizacja danych sprawy.
13 kwietnia 2018 10:23 Barbara Wus - Aktualizacja danych sprawy.