Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Stanowiska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, ds. Dowodów Osobistych

Ds. Ewidencji Ludności

Zadania

1. W zakresie aktów stanu cywilnego:
1) dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
2) przyjmowanie oświadczeń przewidzianych w Prawie o aktach stanu cywilnego, w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym oraz wykonywanie zadań określonych w Ustawie o zmianie imienia i nazwiska,
3) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem działania USC.
2. W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych - zadania realizowane przez będące w strukturach USC Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych:
1) dokonywanie czynności w zakresie prowadzenia ewidencji ludności,
2) sporządzanie spisów wyborców w związku z wyborami powszechnymi i referendami;
3) dokonywanie czynności w zakresie wydawania dowodów osobistych oraz prowadzenia rejestru wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2016 08:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Wus
Ilość wyświetleń: 3116
07 września 2016 10:32 Barbara Wus - Aktualizacja danych jednostki.
07 września 2016 09:58 Barbara Wus - Aktualizacja danych jednostki.
05 września 2016 16:40 Barbara Wus - Dodanie stanowiska: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.