Biuro Promocji (PR)

Stanowiska

Ds. promocji

Ds. promocji

Zadania biura

1) realizacja polityki promocyjnej Gminy,
2) inicjowanie i współudział w pracach zmierzających do opracowania strategii promocyjnej gminy,
3) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie promocji Gminy,
4) współpraca gospodarcza i i udzielanie informacji o możliwościach inwestowania,
5) przygotowanie i koordynacja przedsięwzięć związanych z udziałem w imprezach wystawienniczo – targowych,
6) przygotowywanie materiałów reklamowo – informacyjnych promujących Gminę,
7) przygotowanie i koordynacja imprez promocyjnych,
8) pozyskiwanie sponsorów dla gminnych działań promocyjnych,
9) podejmowanie i inicjowanie działań mających na celu upowszechnienie o Węgorzewie wśród mieszkańców i turystów,
10) kształtowanie wizerunku marki Węgorzewo,
11) kontakty z podmiotami zewnętrznymi w celu wspólnych działań promujących,
12) wykonywanie zadań informacji turystycznej,
13) prowadzenie strony internetowej Gminy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2016 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Wus
Ilość wyświetleń: 905
07 września 2016 13:48 Barbara Wus - Dodanie stanowiska: Ds. promocji.
07 września 2016 13:48 Barbara Wus - Dodanie stanowiska: Ds. promocji.
07 września 2016 13:48 Barbara Wus - Aktualizacja danych jednostki.