Plan postępowań udzielenia zamówień publicznych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan postępowań Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie w sprawie udzielenia zamówień publicznych na 2018 r.

Lp. Przedmiot zamówienia/postępowania Rodzaj zamówienia Planowany tryb postępowania Orientacyjna wartość zamówienia brutto w PLN Przewidywany termin wszczęcia postępowania 1. Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką do szkół w gminie Węgorzewo w 2018 r. w okresie od 01.02.2018...

Plan postępowań Urzędu Miejskiego w sprawie udzielenia zamówień publicznych na 2018 r.

L.p Przedmiot zamówienia/postępowania Rodzaj zamówienia Planowany tryb postępowania Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania Jednostka 1. Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach kom. gminy. Robota budowlana Przetarg Nieograniczony 300...