Plan postępowań udzielenia zamówień publicznych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Modyfikacja planu z dnia 20 kwietnia 2017r. postępowań udzielenia zamówień publicznych przewidzianych na 2017 rok

MODYFIKACJA PLANU - postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych na 2017r. (Patrz załącznik)

Plan postępowań udzielenia zamówień publicznych przewidzianych na 2017 rok

L.p. Przedmiot zamówienia/postępowania Rodzaj zamówienia Planowany tryb postępowania Orientacyjna wartość zamówienia Planowany termin wszczęcia postępowania Źródło finansowania Jednostka 1. Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych gminy. Robota...