Zamówienia na usługi społeczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o udzieleniu zamówienia

Burmistrz Węgorzewa informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. "Świadczenie usług polegających na realizacji szkoleń dla nauczycieli oraz zajęć dla uczniów szkół podstawowych w gminie Węgorzewo realizowanych metodą projektów, warsztatów, zajęć specjalistycznych w ramach...