Zamówienia na usługi społeczne

Informacja o udzieleniu zamówienia

Burmistrz Węgorzewa informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pn. "Świadczenie usług polegających na realizacji szkoleń dla nauczycieli oraz zajęć dla uczniów szkół podstawowych w gminie Węgorzewo realizowanych metodą projektów, warsztatów, zajęć specjalistycznych w ramach projektu pn. „Mała Akademia Umiejętności” współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”, ogłoszonego w BIP pod nr IPP.271.2.4.2017 dnia 21.02.2017r., podpisano w dniu 16.03.2017r. umowę z wybranym wykonawcą, tj. MIR CONSULTING Szymon Mironowicz, ul. E. Plater 18 A, 16-400 Suwałki, na kwotę 168.790,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych).

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-03-16
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej (IPP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Kobielska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2017 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 195
16 marca 2017 15:20 Bartosz Romatowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 marca 2017 15:16 Bartosz Romatowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)