Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Węgorzewo"

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Węgorzewo”. ...