Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Mazurskiej, Smętka, Warmińskiej i Witosa w Węgorzewie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy ulic Mazurskiej, Smętka, Warmińskiej i Witosa w Węgorzewie wraz z systemem sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającym wody opadowe, budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na całej długości ulicy Witosa, budowę oświetlenia drogowego. Teren,...

Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci mobilnych zestawów do szkolnych pracowni internetowych dla uczniów w Gminie Węgorzewo, w ramach projektu pn. „Mała Akademia Umiejętności” współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Przedmiotem zamówienia w ramach IV części projektu „Mała Akademia Umiejętności” jest: Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci 2 szt. mobilnych zestawów do pracowni internetowych dla uczniów w Gminie Węgorzewo, dla szkół podstawowych w miejscowości Radzieje i Węgielsztyn. Dostawa zestawów do siedziby...

Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci zestawów Biofeetback dla uczniów w Gminie Węgorzewo w ramach projektu pn. „Mała Akademia Umiejętności” współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Przedmiotem zamówienia w ramach IV części projektu „Mała Akademia Umiejętności” jest: Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci 2 szt. zestawy aparaty EEG Biofeedback, dla uczniów w Gminie Węgorzewo, dla szkół podstawowych w miejscowości Radzieje i Węgielsztyn. Dostawa zestawów do siedziby Zamawiającego...

Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachu budynku Przedszkola nr 2 w Węgorzewie

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego budynku Samorządowego Przedszkola Nr 2 przy ul. Portowej 6 w Węgorzewie. Nazwa zadania:...

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na rozebraniu istniejących wiat przystankowych

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na rozebraniu istniejącej wiaty przystankowej we wsi Brzozowo, przeniesieniu wiaty o konstrukcji stalowej ze wsi Stawiska do wsi Łabapa, wykonaniu peronów z kostki brukowej pod trzy wiaty i montażu dwóch nowych wiat we wsi Brzozowo...

Zapytanie ofertowe "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Węgorzewo"

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Węgorzewo”. ...