Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2017-02-16 Zapytanie ofertowe pn. Budowa placów zabaw na terenie Gminy Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw przy ul. Sienkiewicza na działce nr ewid. 630/3 w obrębie 01 na terenie miasta Węgorzewa. Nazwa...