Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe "Rewitalizacja skweru przy ul. Zamkowej 22" (II zapytanie)

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu skweru przy budynku na ul. Zamkowa 22 w Węgorzewie poprzez wykonanie nowej nawierzchni ciągów...

Zapytanie ofertowe "Rewitalizacja skweru przy ul. Zamkowej 22"

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu skweru przy budynku na ul. Zamkowa 22 w Węgorzewie poprzez wykonanie nowej nawierzchni ciągów...

Zapytanie ofertowe "wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację części budynku na Klub Integracji Społecznej"

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację części budynku na działce nr ewid. 237/1 obręb 2 Węgorzewo na Klub Integracji Społecznej”, w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 4...

Zapytanie ofertowe na dostawe pomocy dydaktycznych w postaci mobilnych zestawów do pracowni internetowych i zestawów Biofeetback dla uczniów w Gminie Węgorzewo, w ramach projektu pn. "Mała Akademia Umiejętności"

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 20.000 euro, pn. Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci mobilnych zestawów do pracowni internetowych i zestawów...

Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci zestawów do montażu robotów na warsztaty z robotyki dla uczniów w Gminie Węgorzewo, w ramach projektu pn. Mała Akademia Umiejętności

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn. Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci zestawów do montażu robotów na...

2017-04-14 Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć z uczniami w Gminie Węgorzewo w ramach projektu

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn. Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć z uczniami w Gminie Węgorzewo, w ramach...