Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci zestawów do montażu robotów na warsztaty z robotyki dla uczniów w Gminie Węgorzewo, w ramach projektu pn. Mała Akademia Umiejętności

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn. Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci zestawów do montażu robotów na...

2017-04-14 Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć z uczniami w Gminie Węgorzewo w ramach projektu

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn. Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć z uczniami w Gminie Węgorzewo, w ramach...

Informacja o udzieleniu zamówienia

Burmistrz Węgorzewa informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Świadczenie usług polegających na organizacji wycieczek, kolonii i transportu w zakresie projektów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Węgorzewo w ramach projektu pn. "Mała Akademia Umiejętności" współfinansowanego...

2017-03-02 Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług polegających na organizacji wycieczek, kolonii i transportu w zakresie projektów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Węgorzewo w ramach projektu pn. „Mała Akademia Umiejętności”

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn. Świadczenie usług polegających na organizacji wycieczek, kolonii i transportu w zakresie projektów...