Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO

2017-03-02 Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług polegających na organizacji wycieczek, kolonii i transportu w zakresie projektów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Węgorzewo w ramach projektu pn. „Mała Akademia Umiejętności”

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn.

Świadczenie usług polegających na organizacji wycieczek, kolonii i transportu w zakresie projektów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Węgorzewo w ramach projektu pn. „Mała Akademia Umiejętności” współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

  • CPV 63510000-7 Usługi biur podróży i podobne
  • CPV 60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą
  • CPV 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
  • CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

Numer projektu: RPWM.02.02.01-28-0084/16
Projekt realizowany jest w ramach: Oś Priorytetowa 2 „Kadry dla gospodarki“
Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe

(Patrz załączniki)

Wiadomości powiązane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-03-02
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej (IPP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Kobielska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 marca 2017 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 333
15 marca 2017 16:31 Bartosz Romatowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
15 marca 2017 16:31 Bartosz Romatowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
15 marca 2017 16:31 Bartosz Romatowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)