Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO

Informacja o udzieleniu zamówienia

Burmistrz Węgorzewa informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Świadczenie usług polegających na organizacji wycieczek, kolonii i transportu w zakresie projektów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych w gminie Węgorzewo w ramach projektu pn. "Mała Akademia Umiejętności" współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”, ogłoszonego w BIP i na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl pod nr IPP.042.6.5.3.2017 dnia 02.03.2017r., podpisano w dniu 17.03.2017r. umowę z wybranym wykonawcą, tj. Magdalena Siśkiewicz NEW CHALLENGE, ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków, na kwotę 70.718,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemnaście złotych).

 

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-03-21
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej (IPP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Kobielska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 marca 2017 15:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 152
21 marca 2017 15:24 Bartosz Romatowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)