Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO

2017-04-14 Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć z uczniami w Gminie Węgorzewo w ramach projektu

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn.

 

Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć z uczniami w Gminie Węgorzewo, w ramach projektu pn. „Mała Akademia Umiejętności” współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


CPV 80000000 - 4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
CPV 39162200 - 7 Pomoce i artykuły szkoleniowe
CPV 39162100 - 6 Pomoce dydaktyczne

 

Numer projektu: RPWM.02.02.01-28-0084/16

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Oś Priorytetowa 2 „Kadry dla gospodarki“
Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe

(Patrz załączniki)

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-04-14
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej (IPP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Stępniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2017 12:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 232
28 kwietnia 2017 15:46 Bartosz Romatowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2017 15:46 Bartosz Romatowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2017 15:46 Bartosz Romatowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)