Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO

Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci zestawów do montażu robotów na warsztaty z robotyki dla uczniów w Gminie Węgorzewo, w ramach projektu pn. Mała Akademia Umiejętności

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, pn.

Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci zestawów do montażu robotów na warsztaty z robotyki dla uczniów w Gminie Węgorzewo, w ramach projektu pn. „Mała Akademia Umiejętności” współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

CPV 39162100 - 6 Pomoce dydaktyczne

Numer projektu: RPWM.02.02.01-28-0084/16

Projekt realizowany jest w ramach:

Oś Priorytetowa 2 „Kadry dla gospodarki“

Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-06-12
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej (IPP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Stępniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2017 09:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 238
30 czerwca 2017 13:44 Bartosz Romatowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
30 czerwca 2017 13:44 Bartosz Romatowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
30 czerwca 2017 13:44 Bartosz Romatowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)