Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO

Zapytanie ofertowe na dostawe pomocy dydaktycznych w postaci mobilnych zestawów do pracowni internetowych i zestawów Biofeetback dla uczniów w Gminie Węgorzewo, w ramach projektu pn. "Mała Akademia Umiejętności"

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 20.000 euro, pn.

Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci mobilnych zestawów do pracowni internetowych i zestawów Biofeetback dla uczniów w Gminie Węgorzewo, w ramach projektu pn. „Mała Akademia Umiejętności” współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

CPV 39162100 - 6 Pomoce dydaktyczne

Numer projektu: RPWM.02.02.01-28-0084/16

Projekt realizowany jest w ramach:

Oś Priorytetowa 2 "Kadry dla gospodarki“"

Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-07-13
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej (IPP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Stępniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lipca 2017 15:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 187
26 lipca 2017 08:32 Bartosz Romatowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
26 lipca 2017 08:32 Bartosz Romatowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
26 lipca 2017 08:31 Bartosz Romatowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)