Opinie RIO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-101/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 2 lutego 2017 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Węgorzewo na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2017 r.

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-521/16 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Węgorzewa projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzewo na lata 2017-2020.

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-520/16 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Węgorzewa projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-414/16 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 5 września 2016 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Węgorzewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-292/16 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 19 maja 2016 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzewie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Węgorzewa absolutorium za 2015 rok.

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-256/16 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 5 maja 2016 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Węgorzewa, sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2015 rok.

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-113/16 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 8 lutego 2016 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Węgorzewo na podstawie przyjętej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2020 oraz uchwały budżetowej na rok 2016

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-551/15 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza. Węgorzewa projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzewo na lata 2016-2020

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-550/15 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Węgorzewa projekcie uchwały budżetowej Gminy Węgorzewo na 2016 rok.

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-343/2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 21 sierpnia 2015 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Węgorzewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku.