Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Prognoza oddziaływania na środowisko oraz Plan gospodarki niskoemisyjnej

Prognoza oddziaływania na środowisko (zwana dalej Prognozą) sporządzona została dla potrzeb postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo”, zwanego dalej Planem. Prognoza wykonywana jest na zlecenie Gminy Węgorzewo przez spółkę CASE – Doradcy Sp. z o.o. z siedzibą...