Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych 21.06.2017 r.

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) na realizację zadań publicznych w 2017 roku, oraz na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016...

Komunikat o posiedzeniu zespołu opiniującego

W dniu 20.07.2017 r. o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego (II piętro) odbędzie się posiedzenie Zespołu Opiniującego w celu otwarcia i oceny ofert które wpłynęły w związku z ogłoszonymi przez Burmistrza konkursami na zadania: "Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy...

Komuniakt w sprawie kunkursów na zadania "Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodachna podstawie ustawy o sporcie", oraz "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku"

W związku z ogłoszonymi przez Burmistrza konkursami na zadania: "Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie", oraz "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku" w dniu 14.07.2017 nie nastąpi otwarcie ofert z uwagi na brak wymaganego kworum Zespołu Opiniującego zgodnie z...

Informacja o przeprowadzeniu zgromadzenia pn. "Prezentacja pozytywnych wartości"

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) informuję, że: w dniu 5 lipca 2017 r. w godzinach 18:00 – 22:00 na Placu Wolności w Węgorzewie oraz w dniu 6 lipca 2017 r. w godzinach 18:00 – 22:00 w Parku Helwinga w Węgorzewie odbędą...

Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w następującej dziedzinie: I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych 1. Zadanie z zakresu...

Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictwa w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.), Uchwały Nr XI/480/2010 (ze zmianami zawartymi w U. Nr XXXIV/271/2017 z dnia 26 kwietnia 2017) Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków...

Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej

do oferty złożonej przez Parafię p. w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Dzień Dziecka w Ełku" w wysokości: 553 zł (pięćset...

Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej

do oferty złożonej przez Mazurską Fundację Edukacyjną Bonus Pastor, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "LETNIA KOLONIA WYPOCZYNKOWA", w wysokości: 1 100 zł (tysiąc sto...

Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych

do oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec ZHP, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "EDUKACYJNY OBÓZ DLA MŁODZIEŻOWYCH...

Komunikat o możliwości składania uwag do oferty złożonej na zadanie "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Urząd Miejski w Węgorzewie informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego Parafii p. w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie, na realizację zadania publicznego pod tytułem: ,, Dzień Dziecka...