Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy

Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej pod tytułem: "Przygotowanie oraz udział w Halowych Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce jako aktywna forma Kultury fizycznej" w wysokości: 3 600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy...

Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy

"Kultura i sztuka – Organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych" w wysokości: 1 000 zł (tysiąc złotych) z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oferty złożonej przez: Stowarzyszenie Chór –Ojczyzna...

Informacja o realizacja zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Węgorzewo

Gmina Węgorzewo informuje, że realizacja zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Węgorzewo jest dotowana na podstawie umowy nr 00128/16/19033/OZ-LZ/D z dnia 27.06.2016 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów...

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ,,Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie”

ogłoszonego w dniu 13.10.2016 r. na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej w zakresie: ,,Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie” (przejdź do załącznik)