Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Organizacja czasu wolnego"

Do oferty złożonej przez Węgorzewski Klub Karate Kyokushin, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Organizacja zajęć ogólnorozwojowych – cross fit dla osób...

Komunikat o możliwości składania uwag do oferty złożonej na zadanie "Organizacja czasu wolnego"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Urząd Miejski w Węgorzewie informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego Węgorzewskiego Klubu Karate Kyokushin w wysokości 500 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Organizacja zajęć ogólnorozwojowych...

Informacja o rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych 30.12.2016 r.

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Dot. Zadanie 1 - Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzenia...

Informacja o rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych 30.12.2016 r.

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) na realizację zadań publicznych w 2017 roku. (Załacznik nr 1) ZAWIADOMIENIE z dnia 22.02.2017 r. o unieważnieniu czynności wyboru ofert i rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego 30.12.2016...

Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy

"Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku" w wysokości: 3 000 zł (trzy tysiące złotych) z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oferty złożonej przez: Mazurską Fundację Edukacyjną "Bonus Pastor" ...

Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy

Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej pod tytułem: "Przygotowanie oraz udział w Halowych Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce jako aktywna forma Kultury fizycznej" w wysokości: 3 600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy...

Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy

"Kultura i sztuka – Organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych" w wysokości: 1 000 zł (tysiąc złotych) z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oferty złożonej przez: Stowarzyszenie Chór –Ojczyzna...

Burmistrz Węgorzewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w następujących dziedzinach: I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych Zadanie z zakresu –...

Konkurs ofert na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.), Uchwały Nr. XI/480/2010 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Węgorzewo, oraz...

Informacja o unieważnieniu przetargu

Burmistrz Węgorzewa unieważnia przetarg ustny nieograniczony ogłoszony w dniu 25.11.2016 r. (znak G.6845.400.2016) na dzierżawę terenu pod budowę siedmiu garaży o konstrukcji blaszanej na działce gruntu nr geod. 633/3 poł. w Węgorzewie przy ul. Teatralnej, o powierzchni 20 m2 każda działka, z uwagi na brak możliwości uzyskania pozwolenia...