Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat o zgromadzeniu w sprawie wyrażenia sprzeciwu w związku z działaniami rządu w kwestii równego poszanowania praw kobiet i mężczyzn

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) informuję, że w dniu 8 marca 2018 r. o godz. 14:00 w Węgorzewie, na parkingu przy Poczcie Polskiej - ul. Zamkowa rozpocznie się zgromadzenie w sprawie wyrażenia sprzeciwu w związku z działaniami rządu w kwestii...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w następujących dziedzinach: I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych Zadanie z zakresu –...

Zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Śródmieście”

Burmistrz Węgorzewa, informuje, że zamierza przystąpić do zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Śródmieście” uchwalonego przez Radę Miejską w Węgorzewie uchwałą Nr XVII/124/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego...

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) na realizację zadań publicznych w 2018 roku w następujących dziedzinach: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej Przeciwdziałanie patologiom społecznym,...

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na dotacje celowe prowadzenia statutowej działalności sportowej w 2018 roku

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.), Uchwały Nr. XI/480/2010 (ze zmianami zawartymi w U. Nr XXXIV/271/2017 z dnia 26 kwietnia 2017) Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Oerty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy ,,Sokół”, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Aktywny udział jako forma Kultury fizycznej podczas mitingów...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych"

Oferty złożonej przez Mazurską Fundację Edukacyjną ,,Bonus Pastor”, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "ZIMOWY BIWAK EDUKACYJNY" w wysokości: 3 700 zł (trzy tysiące...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

do oferty złożonej przez Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy ,,Vęgoria”, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "FIGHT FOR VICTORY WĘGORZEWO 2018" w wysokości: 10 000 zł (dziesięć...

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.): "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej" Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.): „Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej” Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...