Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat o możliwości składania uwag do oferty złożonej na zadanie "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Urząd Miejski w Węgorzewie informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego Parafii p. w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Węgorzewie, na realizację zadania publicznego pod tytułem: ,, Dzień Dziecka...

Komunikat o możliwości składania uwag do oferty złożonej na zadanie "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Urząd Miejski w Węgorzewie informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego Mazurskiej Fundacji Edukacyjnej Bonus Pastor, na realizację zadania publicznego pod tytułem: ,,LETNIA KOLONIA WYPOCZYNKOWA”, wnioskowana...

Komunikat o możliwości składania uwag do oferty złożonej na zadanie "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Urząd Miejski w Węgorzewie informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec ZHP, w wysokości 2 000 zł na realizację zadania publicznego pod...

Komunikat o zaplanowanym przeprowadzeniu zgromadzenia

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) informuję, że w dniu 11 czerwca 2017 r. w godzinach 15:00 – 19:00 w Węgorzewie odbędzie się zgromadzenie "Marsz dla Życia i Rodziny”. Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Wolności w Węgorzewie,...

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku"

do oferty złożonej przez Fundację "Dziedzictwo Nasze", z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Wakacje na dworcu - 2017" w wysokości: 2 000 zł (dwa tysiące złotych).

Komunikat o zaplanowanym przeprowadzeniu zgromadzenia

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) informuję, że w dniu 23 kwietnia 2017 r. w godzinach 15:00 – 17:00 w Węgorzewie, na placu przed urzędem Poczty Polskiej przy ul. Zamkowej 9 odbędzie się zgromadzenie, w którym – wg....

Komunikat o możliwości składania uwag do oferty złożonej na zadanie "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Urząd Miejski w Węgorzewie informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego Fundacji "Dziedzictwo Nasze" w wysokości 2 000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Wakacje na dworcu - 2017" Uwagi do...

Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Organizacja czasu wolnego"

Do oferty złożonej przez Węgorzewski Klub Karate Kyokushin, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Organizacja zajęć ogólnorozwojowych – cross fit dla osób...

Komunikat o możliwości składania uwag do oferty złożonej na zadanie "Organizacja czasu wolnego"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Urząd Miejski w Węgorzewie informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego Węgorzewskiego Klubu Karate Kyokushin w wysokości 500 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Organizacja zajęć ogólnorozwojowych...

Informacja o rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych 30.12.2016 r.

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Dot. Zadanie 1 - Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzenia...