Komunikaty

Komunikat w sprawie konsultacji projektu rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LXI/483/2010 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego gminy Węgorzewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Węgorzewa zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie, w sprawie uchwalenia

"Rocznego Programu Współpracy Gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r."

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii odnoszących się do projektu przedmiotowej uchwały.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 18.09.2017 r.
Termin zakończenia konsultacji: 09.10.2017 r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu Programu. Opinie i uwagi można zgłaszać na druku formularza, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2017 r.:

Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiążący dla organów Gminy Węgorzewo. Konsultacje przeprowadzone będą za pomocą następujących instrumentów dialogu społecznego:

  1. umieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej i serwisie informacyjnym Gminy Węgorzewo,
  2. umieszczenia informacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzewie,
  3. powiadomienia o treści projektu uchwały i rozpatrzenia uwag do projektu jednostek pomocniczych gminy oraz organizacji pozarządowych, z którymi gmina współpracowała dotychczas.
  4. spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3 (2 piętro-sala sesyjna) w dniu 19 października 2017 r. o godz. 15:00.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-09-18
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny (Or)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Abramowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2017 15:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 78
18 września 2017 15:33 Bartosz Romatowski - Dodanie załącznika [formularz_uwag.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2017 15:32 Bartosz Romatowski - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 września 2017 15:31 Bartosz Romatowski - Dodanie zdjęcia [konsultacja_projekt.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)