Komunikaty

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Kultura i sztuka – Organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych"

Do oferty złożonej przez Oddział Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., 1817 ) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "W kręgu polskiej tradycji" – wigilijne spotkanie z działaczami polskimi i polonijnymi z krajów ościennych. w wysokości: 2 980 zł (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych).

 

Wiadomości powiązane

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-11-06
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny (Or)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Abramowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2017 15:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 83
06 listopada 2017 15:35 Bartosz Romatowski - Dodanie zdjęcia [przyznane_dofinansowanie.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2017 15:34 Bartosz Romatowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)