Komunikaty

Komunikat o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych"

Oferty złożonej przez Mazurską Fundację Edukacyjną ,,Bonus Pastor”, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w celu realizacji projektu zatytułowanego:

"ZIMOWY BIWAK EDUKACYJNY" w wysokości: 3 700 zł (trzy tysiące siedemset złotych)

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-01-18
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny (Or)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Abramowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 stycznia 2018 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 17
18 stycznia 2018 14:42 Bartosz Romatowski - Dodanie zdjęcia [przyznane_dofinansowanie.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 stycznia 2018 14:42 Bartosz Romatowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)