Komunikaty

Zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Śródmieście”

Burmistrz Węgorzewa, informuje, że zamierza przystąpić do zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Śródmieście” uchwalonego przez Radę Miejską w Węgorzewie uchwałą Nr XVII/124/2011 z dnia
30 listopada 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 335 z dnia 25 stycznia 2012 r.)

W celu określenia granic obszarów objętych zmianą planu zainteresowanych prosimy o składanie wniosków tej sprawie.

Wnioski do planu miejscowego mogą być składane w terminie do dnia 23.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie z/s 11-600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 3 /I piętro/ pok. 38 – Sekretariat.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

UWAGA: Niezłożenie wniosku w tym terminie skutkuje tym, że po rozpoczęciu procedury planistycznej wnioski z terenu nie objętego granicami zmiany planu nie będą rozpatrywane w ramach niniejszej procedury.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-02-14
Dokument wytworzony przez: Wydział Geodezji Mienia Planowania Przestrzennego i Rolnictwa (G)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Serkis
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lutego 2018 15:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 18
14 lutego 2018 15:11 Bartosz Romatowski - Dodanie zdjęcia [konsultacja_projekt.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lutego 2018 15:10 Bartosz Romatowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)