Przetargi (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2009-12-28, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch zbiorników stalowych

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch zbiorników stalowych produkcji Przedsiębiorstwa Remontu i Produkcji Urządzeń Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę – Sulechów, wraz z instalacją ( orurowaniem ) stalowym. Opis wg. oznaczenia na tabliczkach znamionowych: 1. Zbiornik...

2009-12-18, Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewa

Zgodnie z art. 93 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2007 Nr 223, poz.1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ) Zamawiający gmina Węgorzewo w imieniu, której działa Burmistrz Węgorzewa zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zapewnienie opieki bezdomnym...

2009-12-17, Budowa dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo

Węgorzewo 04.01.2010 W związku z ogłoszonym przetargiem na wykonanie zadania ,,Budowa dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo w powiązaniu z modernizacją dróg powiatowych nr 1754 N, 4323 N i 4348 N’’ zadano pytanie nw. treści: W drodze A-B, wg dokumentacji geologicznej, od km...

2009-12-14, Dostawa paliw płynnych oraz produktów ropopochodnych dla ZUK Sp. z.o.o. w Węgorzewie

Nr sprawy: 946/2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 946/2009. Nazwa zadania: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH ORAZ PRODUKTÓW ROPOPOCHODNYCH DLA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH sp. z o.o. w Węgorzewie Działając na podstawie art. 40 ust 1 Prawa zamówień publicznych (t....

2009-12-14, Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki w Węgorzewie

OGŁOSZENIE Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej nr geod. 484 o powierzchni całkowitej 1,3602 ha, położonej w Węgorzewie przy ul. Reymonta, z przeznaczeniem na cele rolne. Oznaczenie nieruchomości – obręb 01 m. Węgorzewo. Nr geod. działki – 484. Powierzchni działki –...

2009-12-10, Wykonanie prac konserwacyjno - naprawczych obiektów w zakresie ogólnobudowlanym z pełnieniem całodobowego pogotowia technicznego w zasobach komunalnych na terenie miasta i Gminy Węgorzewo

Węgorzewo: Wykonanie prac konserwacyjno - naprawczych obiektów w zakresie ogólnobudowlanym z pełnieniem całodobowego pogotowia technicznego w zasobach komunalnych na terenie miasta i Gminy Węgorzewo. Numer ogłoszenia: 240027 - 2009; data zamieszczenia: 10.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:...

2009-12-04, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości położonych we wsi Ogonki

OGŁOSZENIE Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości położonych we wsi Ogonki przy ul. Giżyckiej, stanowiących własność Gminy Węgorzewo. Działka nr 1 Oznaczenie wg ewidencji Ogonki, gmina Węgorzewo Nr geod. działki 129/11 Pow. działki 0,1539 ha Nr księgi wieczystej 10701 Opis...

2009-12-04, Informacja o wywieszonym wykazie działek przeznaczonych do sprzedaży w dorodze pratargu

Burmistrz Węgorzewa zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( DZ.U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. ze zmianami) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3,od dnia 27 listopada 2009 r. na okres 21 dni został wywieszony wykaz z opisem działek o numerze: 1061/10...

2009-12-03, Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników

Węgorzewo: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników Numer ogłoszenia: 229609 - 2009; data zamieszczenia: 02.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzewo , ul. Zamkowa 3, 11-600...

2009-11-13, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działek położonych w Węgorzewie

OGŁOSZENIE Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działek, położonych w Węgorzewie przy ul. Zamkowej, stanowiącej własność Gminy Węgorzewo. Działka nr 1 Oznaczenie wg ewidencji Węgorzewo, ul. Zamkowa Nr geod. działki 670/30 Pow. działki (w ha) 0,0324 ha Opis nieruchomości: Niezabudowana...