Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2010-12-31, Utrzymanie terenów komunalnych miasta Węgorzewa

Węgorzewo: Utrzymanie terenów komunalnych miasta Węgorzewa. Numer ogłoszenia: 426928 - 2010; data zamieszczenia: 31.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzewo , ul. Zamkowa 3,...

2010-10-18, Dowóz dzieci z terenów wiejskich Gminy Węgorzewo na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu PO KL Przygoda z nauką w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Węgorzewo: Dowóz dzieci z terenów wiejskich Gminy Węgorzewo na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu PO KL Przygoda z nauką w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 Numer ogłoszenia: 335472 - 2010; data zamieszczenia: 18.10.2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie...

2010-08-11, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działek gruntu, położonych w obrębie Kal, stanowiących własność Gminy Węgorzewo

OGŁOSZENIE Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działek gruntu, położonych w obrębie Kal, stanowiących własność Gminy Węgorzewo. Działka nr 1. Oznaczenie wg ewidencji obręb Kal, gmina Węgorzewo Nr geod. działki 131/9 Pow. działki 0,3014 ha Opis nieruchomości działka przeznaczona pod...

2010-12-30, Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu o powierzchni pod budowę garażu

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu o powierzchni 20 m2 pod budowę garażu o konstrukcji blaszanej na działce gruntu nr geod. 337/4, poł. w Węgorzewie przy ul. Gen. J. Bema. Oznaczenie nieruchomości – obręb 02, m. Węgorzewo, ul. Gen. J. Bema. Nr geod. działki – 337/4. Powierzchni działki...

2007-07-31, Przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku gospodarczego

OGŁOSZENIE Burmistrz Węgorzewa z siedzibą przy ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku gospodarczego składającego się z garażu i pomieszczenia składowego mieszczącego się przy ul. Świerkowej 2 w Ogonkach, Gmina Węgorzewo 1. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 27,83 m2. 2. Cena wywoławcza...

2010-12-23, Informacja o wywieszonym wykazie z opisem nieruchomości lokalu mieszkalnego

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2004 Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 23 grudnia 2010 r., na okres 21 dni został wywieszony wykaz G.I.7145-28/10 z opisem...

2010-12-23, Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu o powierzchni 20 m2 pod budowę garażu o konstrukcji blaszanej

OGŁOSZENIE Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu o powierzchni 20 m2 pod budowę garażu o konstrukcji blaszanej na działce gruntu nr geod. 337/4, poł. w Węgorzewie przy ul. Gen. J. Bema. Oznaczenie nieruchomości – obręb 02, m. Węgorzewo, ul. Gen. J. Bema. Nr geod. działki – 337/4. Powierzchni...

2010-12-20, Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo

Węgorzewo: Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i ich wyłapywanie na terenie miasta i gminy Węgorzewo Numer ogłoszenia: 365541 - 2010; data zamieszczenia: 20.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I...

2010-12-17, Przetarg ofertowy na 3 letnią dzierżawę terenu z przeznaczeniem na działalność handlowo – gastronomiczną

OGŁOSZENIE Burmistrz Węgorzewa ogłasza pisemny przetarg ofertowy na 3 letnią dzierżawę terenu z przeznaczeniem na działalność handlowo – gastronomiczną, bez możliwości sprzedaży jakichkolwiek napojów alkoholowych, w okresach od 15 maja do 11 września każdego roku. 1. Teren o powierzchni 110 m2 stanowiący część działki...

2010-12-15, Budowa ulic do dzielnic handlowych i przemysłowych (ulice Jaracza, Bema, Portowa) miasta Węgorzewa

Numer ogłoszenia: 365697 - 2010; data zamieszczenia: 20.12.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 410386 - 2010 data 15.12.2010 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Węgorzewo, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4275424, fax....