Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2015-05-07, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Wesołowie

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Wesołowie, gm. Węgorzewo. Położenie: obręb. geod. Wesołowo, gm. Węgorzewo Opis nieruchomości: Działka gruntu o regularnym kształcie czworoboku, stanowiąca nieużytkowany naturalny zbiornik p. poż. ogrodzony siatką stalową. Nieruchomość...

2015-03-20, Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na wypożyczalnie gokartów mechanicznych

OGŁOSZENIE Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu o powierzchni 10,00 m2 stanowiącego część działki gruntu oznaczonej nr geod. 237/1, położonej w Węgorzewie przy ul. Zamkowej z przeznaczeniem na wypożyczalnie gokartów mechanicznych na okres trzech sezonów tj.od 01.05.2015 r. do 30.09.2015...

2015-03-19, Budowa sieci kanalizacji sanitarne w Kolonii Rybackiej

Węgorzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Milenijnej i Spacerowej w Kolonii Rybackiej. Numer ogłoszenia: 38429 - 2015; data zamieszczenia: 19.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

2015-03-10, Budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Zacisze

Węgorzewo: Budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Zacisze. Numer ogłoszenia: 33091 - 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzewo , ul. Zamkowa 3, 11-600...

2015-02-16, Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo

Węgorzewo: Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo. Numer ogłoszenia: 20385 - 2015; data zamieszczenia: 16.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

2015-01-30, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Węgorzewie

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Węgorzewie przy ulicy Armii Krajowej. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: Węgorzewo, ul. Armii Krajowej, Numer geodezyjny: 73/3 i 72/2 Powierzchnia: 19 m2 Numer KW: OL2G/00009279/1 i OL2G/00003754/3 Opis nieruchomości:...