Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2016-12-15 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku wraz z działkami gruntu położonych w obrębie Perły, gmina Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku byłej zlewni mleka o powierzchni zabudowy 73 m2 wraz z działkami gruntu oznaczonymi nr geod. 121/6 i 121/5 o łącznej powierzchni 600 m2, poł. w obrębie Perły, gmina Węgorzewo. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi –200,00 złotych...

2016-12-06 Dożywianie dzieci na terenie miasta i gminy Węgorzewo w roku budżetowym 2017

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 2016-12-07 OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 360542-2016 Data: 06/12/2016 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie, Krajowy numer identyfikacyjny 79020872800000, ul. ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie,...

2016-11-25 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod budowę garaży o konstrukcji blaszanej w Węgorzewie przy ul. Teatralnej

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod budowę siedmiu garaży o konstrukcji blaszanej na działce gruntu nr geod. 633/3 poł. w Węgorzewie przy ul. Teatralnej, o powierzchni 20 m2 każda działka. Oznaczenie nieruchomości – obręb 01 m. Węgorzewo, ul. Teatralna. Nr geod. działki – 633/3 Powierzchnia...

2016-11-18 Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzewo przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewainformuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 18.11.2016 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem następujących...

2016-11-18 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki o powierzchni całkowitej 2,08 ha, położonej w obrębie Pilwa, gmina Węgorzewo z przeznaczeniem na cele rolne

OGŁOSZENIE Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej nr geod. 90/3 o powierzchni całkowitej 2,08 ha, położonej w obrębie Pilwa, gmina Węgorzewo, z przeznaczeniem na cele rolne. Klasy użytków rolnych – Ps III – 0,28 ha; Ps IV – 0,71 ha; Ps V – 0,33 ha; W –...

2016-11-10 Przebudowa drogi w miejscowości Maćki gm. Węgorzewo (II przetarg)

Węgorzewo: Przebudowa drogi w Maćkach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą...