Przetargi (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2018-04-13 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Węgorzewie, przy ul. Zamkowej

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Węgorzewie, przy ul. Zamkowej. Nieruchomość nr 1: Nr ewidencyjny: 735/1 Powierzchnia: 0,0025 ha Numer księgi wieczystej: OL2G/00009330/7, Opis i przeznaczenie nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu, przeznaczona pod budowę...

2018-04-03 Przetarg nieograniczony - Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Świecajty na cele turystyczno - rekreacyjne (V postępowanie)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, położonego nad jez. Święcajty na działce nr ewid. 12 obręb 13 Ogonki. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się montaż obiektów małej architektury, wykonanie ciągów...

2018-03-30 Remont dachu budynków przy ul. Jaracza 30 w Węgorzewie oraz w miejscowości Węgielsztyn 33

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachów budynków mieszkalnych położonych przy ul. Jaracza 30 w Węgorzewie oraz w miejscowości Węgielsztyn 33. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlane: ul. Jaracza 30: Demontaż starego pokrycia dachowego z papy Demontaż deskowania dachu, Wymiana uszkodzonych...

2018-03-30 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Janówko, gmina Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Janówko, gmina Węgorzewo. Oznaczenie wg ewidencji wieś Janówko, gm. Węgorzewo, Nr geod. działki 34/3 Pow. działki 0,0660 ha Nr księgi wieczystej OL2G/00011999/1 Opis nieruchomości Działka gruntu zabudowana budynkiem...

2018-03-30 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Węgorzewie, przy ul. Zesłańców Sybiru

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w Węgorzewie, przy ul. Zesłańców Sybiru Nieruchomość nr 1: Nr ewidencyjny: 444 Powierzchnia: 0,1448 ha Numer księgi wieczystej: OL2G/00023337/0, Opis i przeznaczenie: Niezabudowana działka gruntu porośnięta roślinnością...

2018-03-19 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej nr geod. 26/13 o powierzchni całkowitej 0,3453 ha, położonej w obrębie Prynowo, gmina Węgorzewo, z przeznaczeniem na cele rolne

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej nr geod. 26/13 o powierzchni całkowitej 0,3453 ha, położonej w obrębie Prynowo, gmina Węgorzewo, z przeznaczeniem na cele rolne. Klasy użytków rolnych – R III b – 0,23 ha; Ps III – 0,1153 ha. Cena wywoławcza czynszu w stosunku...

2018-03-15 Wymiana nawierzchni ul. Teatralnej gm. Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni ul. Teatralnej z nawierzchni gruntowej na drogę o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Długość wymienianej nawierzchni drogi wynosi około 440 m, szerokość 4,5 m. (Treść ogłoszenia w załączeniu)

2018-03-05 Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty na cele turystyczno - rekreacyjne (IV postępowanie)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, położonego nad jez. Święcajty na działce nr ewid. 12 obręb 13 Ogonki. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się montaż obiektów małej architektury, wykonanie ciągów...

2018-02-16 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie 250 fabrycznie nowych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5,0 m3/d w technologii osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym, z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do gruntu poprzez tunele rozsączające oraz studnie chłonne,...

2018-02-01 Ogłoszenie o zamówieniu dot. zagospodarowania terenu przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty gm. Węgorzewo na cele turystyczne (III postępowanie)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, położonego nad jez. Święcajty na działce nr ewid. 12 obręb 13 Ogonki. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się montaż obiektów małej architektury, wykonanie ciągów...