Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2018-01-08 Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżących konserwacji oraz usuwanie awarii polegających na wykonaniu prac pokrywczych, stolarskich, ciesielskich, murarsko-tynkarskich, malarskich, szklarskich, zduńskich, sanitarnych, elektrycznych, gazowych, itp. w zasobach mieszkaniowych i użytkowych Gminy Węgorzewo . Zamówienie podzielono...

2018-01-05 Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką do szkół w gminie Węgorzewo w 2018 r. w okresie od 01.02.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

Przewozy uczniów będących mieszkańcami gminy Węgorzewo na podstawie biletów miesięcznych uczęszczających do następujących szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie, Gimnazjum w Węgorzewie, Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie, Szkoła Podstawowa w Radziejach, Przedszkole Nr 1 w...

2017-12-15 Przetarg na sprzedaż działki gruntu przy ul. Targowej gm. Węgorzewo stanowiącej własność gminy

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu nr ewid. 338/4, położonej w Węgorzewie przy ul. Targowej, stanowiącej własność Gminy Węgorzewo Położenie: Węgorzewo, ul. Targowa, obręb. geod. 0001 Opis nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu. W skrajnym fragmencie działki, stykającym się bezpośrednio...

2017-12-15 Ogłoszenie prztargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 poł. w miejscowości Węgielsztyn 37 gm. Węgorzewo (III przetarg)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 poł. w miejscowości Węgielsztyn 37. Poprzednie przetargi zostały przeprowadzone 17.08.2017 r. i 24.10.2017 r. Przedmiot przetargu: Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: wieś Węgielsztyn 37, lokal nr 4, Nr geod działki: 418, Powierzchnia...

2017-12-05 Ogłoszenie o zamówieniu "Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów niezwiązane z tygodniowym planem lekcji do szkół w gminie Węgorzewo w 2018 r. w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r oraz od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

W zakres przedmiotu zamówienia pn. „Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji do szkół w gminie Węgorzewo w 2018 r. w okresie od 01.01.2018 r. do30.06.2018 r oraz od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.” wchodzą: 1)...

2017-11-10 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Węgorzewie, przy Placu Wolności

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Węgorzewie, przy Placu Wolności. Oznaczenie wg ewidencji: Węgorzewo, obr. geod. 01, Plac Wolności Nr ewid. działek: nr ewid.791/19 wraz z udziałem 1/16 część w działce nr ewid. 791/22 Powierzchnia całkowita działek odpowiednio:...

2017-11-10 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Kalskie Nowiny, gmina Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Kalskie Nowiny, gmina Węgorzewo. Nieruchomość nr 1: Nr ewidencyjny: 54/17 Powierzchnia: 0,1163 ha Numer księgi wieczystej: OL2G/00023964/4/3, Przeznaczenie: Działka gruntu zabudowana murowanym ( cegła i kamień polny...

2017-11-07 Ogłoszenie o zamówieniu dot. zagospodarowania terenu przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty gm. Węgorzewo na cele turystyczne (II postępowanie)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, położonego nad jez. Święcajty na działce nr ewid. 12 obręb 13 Ogonki. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się montaż obiektów małej architektury, wykonanie ciągów...

2017-10-18 Ogłoszenie o zamówieniu dot. zagospodarowania terenu przybrzeżnego nad jeziorem Święcajty gm. Węgorzewo na cele turystyczne

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu pod infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, położonego nad jez. Święcajty na działce nr ewid. 12 obręb 13 Ogonki. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się montaż obiektów małej architektury, wykonanie ciągów...

2017-10-03 Ogłoszenie o zamówieniu przebudowa drogi w miejscowości Ruska Wieś gm. Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ruska Wieś o nawierzchni gruntowej, na drogę o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, przełożenie i ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej i żwirowych. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Długość przebudowywanej drogi wynosi...