Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2017-09-22 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Węgielsztyn, gm. Wegorzewo (II przetarg)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 poł. w miejscowości Węgielsztyn 37. Pierwszy przetarg został przeprowadzony 17.08.2017 r. Przedmiot przetargu: Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: wieś Węgielsztyn 37, lokal nr 4, Nr geod działki: 418, Powierzchnia działki: 5900 m2 Nr...

2017-09-12 Ogłoszenie o zamówieniu "Przebudowa drogi w miejscowości Ruska Wieś gm. Węgorzewo"

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej w msc. Ruska Wieś o nawierzchni gruntowej, na drogę o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, przełożenie i ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej i żwirowych. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Długość przebudowywanej drogi wynosi około...

2017-09-12 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny we wsi Sztynort Mały gm. Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: gm. Węgorzewo, obr. geod. Pniewo, lokal nr 1 poł. we wsi Sztynort Mały 4 Numery ewidencyjne i powierzchnie działek oraz nr ksiąg wieczystych: 1/12 część w działce nr 15/64 o powierzchni...

2017-09-12 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Węgielsztyn, gmina Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Węgielsztyn, gmina Węgorzewo. Oznaczenie wg ewidencji wieś Węgielsztyn, gm. Węgorzewo, Nr geod. działki 514/2 Pow. działki 22 m2 Nr księgi wieczystej OL2G/00014499/7 Opis nieruchomości Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym...

2017-09-07 Ogłoszenie zamówieniu Budowa ul. Pogodniej i Wiosenniej m. Węgorzewo

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej ulic Pogodnej i Wiosennej o nawierzchni gruntowej w Węgorzewie, na drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, budowę zjazdów i chodników z kostki betonowej, a także budowa sieci kanalizacji deszczowej do odwodnienia korpusu drogowego oraz budowa oświetlenia...

2017-08-02 Budowa windy w Urzędzie Miejskim

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szybu windowego wraz z urządzeniem dźwigowym przystosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3. Ogłoszenie o zamowienu (patrz załącznik)

2017-07-17 Ogłoszenie o zamówieniu budowa ulicy Pogodnej i Wiosennej

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi gminnej ulic Pogodnej i Wiosennej o nawierzchni gruntowej w Węgorzewie, na drogę o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, budowę zjazdów i chodników z kostki betonowej, a także budowa sieci kanalizacji deszczowej do odwodnienia korpusu drogowego oraz budowa oświetlenia...

2017-07-10 Ogłoszenie o zamówieniu - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowej, Granicznej i Jaracza, gm. Węgorzewo

BZP nr 548025 – N – 2017 z dnia 2017.07.10 r. Numer sprawy /rejestr/: IPP.271.10.8.2017 r. Węgorzewo: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowej, Granicznej i Jaracza. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

2017-07-10 Ogloszenie o zamówieniu - remont dachu Perły, gm. Węgorzewo

Ogłoszenie o Zamówieniu BZP Nr ogłoszenia 547551-N-2017 z dnia 2017-07-07 r. Numer sprawy /rejestr/: IPP.271.7.7.2017 r. Węgorzewo: Remont dachu Perły 16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

2017-07-10 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Węgielsztyn, gm. Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 poł. w miejscowości Węgielsztyn 37 Przedmiot przetargu: Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: wieś Węgielsztyn 37, lokal nr 4,· Nr geod działki: 418 Powierzchnia działki: 5900 m2 Nr księgi wieczystej: OL2G/00016321/3 Opis: Lokal mieszkalny...