Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2017-07-10 Ogloszenie o zamówieniu - remont dachu Perły, gm. Węgorzewo

Ogłoszenie o Zamówieniu BZP Nr ogłoszenia 547551-N-2017 z dnia 2017-07-07 r. Numer sprawy /rejestr/: IPP.271.7.7.2017 r. Węgorzewo: Remont dachu Perły 16 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu...

2017-07-10 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Węgielsztyn, gm. Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 poł. w miejscowości Węgielsztyn 37 Przedmiot przetargu: Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: wieś Węgielsztyn 37, lokal nr 4,· Nr geod działki: 418 Powierzchnia działki: 5900 m2 Nr księgi wieczystej: OL2G/00016321/3 Opis: Lokal mieszkalny...

2017-06-13 Przebudowa ulicy Letniskowej w Ogonkach gm. Węgorzewo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –...

2017-06-02 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki o powierzchni całkowitej 1,21 ha, położonej w obrębie Wysiecza, gmina Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej nr geod. 48 o powierzchni całkowitej 1,21 ha, położonej w obrębie Wysiecza, gmina Węgorzewo, z przeznaczeniem na cele rolne. Klasy użytków rolnych – Ps IV – 0,66 ha; Ps VI – 0,55 ha. Cena wywoławcza czynszu w stosunku rocznym...

2017-06-02 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki o powierzchni całkowitej 0,69 ha, położonej w obrębie Pilwa, gmina Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej nr geod. 42 o powierzchni całkowitej 0,69 ha, położonej w obrębie Pilwa, gmina Węgorzewo, z przeznaczeniem na cele rolne. Klasy użytków rolnych – R III b – 0,43 ha; Ps III – 0,08 ha; Ps IV – 0,18 ha. Cena wywoławcza czynszu...

2017-06-02 Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu nr geod. 451/16, położonej w Węgorzewie przy ul. Ofiar Katynia (II przetarg)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu nr geod. 451/16, położonej w Węgorzewie przy ul. Ofiar Katynia. W przetargu mogą brać udział wieczyści użytkownicy działki oznaczonej nr geod. 452/12, sąsiadującej ze zbywaną działką nr geod. 451/16. Ograniczenie wynika z tego, iż zbywana działka...

2017-06-02 Wymiana nawierzchni drogi gminnej nr 128010 N w miejscowości Janówko

BZP nr 523732-N-2017 z dnia 02.06.2017 Numer sprawy /rejestr/: IPP.271.5.7.2017 r. Węgorzewo:Wymiana nawierzchni drogi gminnej nr 128010 N w miejscowości Janówko. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

2017-05-23 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu, położonej w Węgorzewie przy ul. Targowej (II przetarg)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu, położonej w Węgorzewie przy ul. Targowej, stanowiącej własność Gminy Węgorzewo. Pierwszy przetarg został przeprowadzony 25.04.2017 r. Położenie: Węgorzewo, ul. Targowa, obręb. geod. 0001. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, o wydłużonym...

2017-03-28 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki położonej w obrębie Pilwa, gmina Węgorzewo z przeznaczeniem na cele rolne

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej nr geod. 90/3 o powierzchni całkowitej 2,08 ha, położonej w obrębie Pilwa, gmina Węgorzewo, z przeznaczeniem na cele rolne. Klasy użytków rolnych – Ps III – 0,28 ha; Ps IV – 0,71 ha; Ps V – 0,33 ha; W – 0,08 ha; N...

2017-03-21 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu przy ul. Targowej

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu, położonej w Węgorzewie przy ul. Targowej, stanowiącej własność Gminy Węgorzewo. Położenie: Węgorzewo, ul. Targowa, obręb. geod. 0001. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, o wydłużonym kształcie, poł. przy ul. Targowej. We fragmentach...