Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2017-06-13 Przebudowa ulicy Letniskowej w Ogonkach gm. Węgorzewo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nazwa projektu lub programu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –...

2017-06-02 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki o powierzchni całkowitej 1,21 ha, położonej w obrębie Wysiecza, gmina Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej nr geod. 48 o powierzchni całkowitej 1,21 ha, położonej w obrębie Wysiecza, gmina Węgorzewo, z przeznaczeniem na cele rolne. Klasy użytków rolnych – Ps IV – 0,66 ha; Ps VI – 0,55 ha. Cena wywoławcza czynszu w stosunku rocznym...

2017-06-02 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki o powierzchni całkowitej 0,69 ha, położonej w obrębie Pilwa, gmina Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej nr geod. 42 o powierzchni całkowitej 0,69 ha, położonej w obrębie Pilwa, gmina Węgorzewo, z przeznaczeniem na cele rolne. Klasy użytków rolnych – R III b – 0,43 ha; Ps III – 0,08 ha; Ps IV – 0,18 ha. Cena wywoławcza czynszu...

2017-06-02 Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu nr geod. 451/16, położonej w Węgorzewie przy ul. Ofiar Katynia (II przetarg)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu nr geod. 451/16, położonej w Węgorzewie przy ul. Ofiar Katynia. W przetargu mogą brać udział wieczyści użytkownicy działki oznaczonej nr geod. 452/12, sąsiadującej ze zbywaną działką nr geod. 451/16. Ograniczenie wynika z tego, iż zbywana działka...

2017-06-02 Wymiana nawierzchni drogi gminnej nr 128010 N w miejscowości Janówko

BZP nr 523732-N-2017 z dnia 02.06.2017 Numer sprawy /rejestr/: IPP.271.5.7.2017 r. Węgorzewo:Wymiana nawierzchni drogi gminnej nr 128010 N w miejscowości Janówko. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy...

2017-05-23 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu, położonej w Węgorzewie przy ul. Targowej (II przetarg)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu, położonej w Węgorzewie przy ul. Targowej, stanowiącej własność Gminy Węgorzewo. Pierwszy przetarg został przeprowadzony 25.04.2017 r. Położenie: Węgorzewo, ul. Targowa, obręb. geod. 0001. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, o wydłużonym...

2017-03-21 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu przy ul. Targowej

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu, położonej w Węgorzewie przy ul. Targowej, stanowiącej własność Gminy Węgorzewo. Położenie: Węgorzewo, ul. Targowa, obręb. geod. 0001. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, o wydłużonym kształcie, poł. przy ul. Targowej. We fragmentach...

2017-01-20 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu o powierzchni 20 m2 pod budowę garażu przy ul. Teatralnej w Węgorzewie

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu o powierzchni 20 m2 pod budowę garażu o konstrukcji blaszanej na działce gruntu nr geod. 623 poł. w Węgorzewie przy ul. Teatralnej. Oznaczenie nieruchomości – obręb 01 m. Węgorzewo, ul. Teatralna. Nr geod. działki – 623. Powierzchnia terenu pod garaż...

2017-01-18 Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo

Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa...

2017-01-10 Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na własność działki w Węgorzewie przy ul. Ofiar Katynia

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na własność działki nr geod. 451/16, położonej w Węgorzewie przy ul. Ofiar Katynia. W przetargu mogą brać udział wieczyści użytkownicy sąsiadującej działki gruntu oznaczonej nr geod. 452/12. Ograniczenie wynika z tego, iż zbywana działka posiada bezpośredni dostęp...