Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2016-12-15 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku wraz z działkami gruntu położonych w obrębie Perły, gmina Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku byłej zlewni mleka o powierzchni zabudowy 73 m2 wraz z działkami gruntu oznaczonymi nr geod. 121/6 i 121/5 o łącznej powierzchni 600 m2, poł. w obrębie Perły, gmina Węgorzewo. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi –200,00 złotych...

2016-12-06 Dożywianie dzieci na terenie miasta i gminy Węgorzewo w roku budżetowym 2017

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 2016-12-07 OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 360542-2016 Data: 06/12/2016 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie, Krajowy numer identyfikacyjny 79020872800000, ul. ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie,...

2015-05-07, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Wesołowie

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Wesołowie, gm. Węgorzewo. Położenie: obręb. geod. Wesołowo, gm. Węgorzewo Opis nieruchomości: Działka gruntu o regularnym kształcie czworoboku, stanowiąca nieużytkowany naturalny zbiornik p. poż. ogrodzony siatką stalową. Nieruchomość...

2015-03-20, Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu z przeznaczeniem na wypożyczalnie gokartów mechanicznych

OGŁOSZENIE Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu o powierzchni 10,00 m2 stanowiącego część działki gruntu oznaczonej nr geod. 237/1, położonej w Węgorzewie przy ul. Zamkowej z przeznaczeniem na wypożyczalnie gokartów mechanicznych na okres trzech sezonów tj.od 01.05.2015 r. do 30.09.2015...

2015-03-19, Budowa sieci kanalizacji sanitarne w Kolonii Rybackiej

Węgorzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Milenijnej i Spacerowej w Kolonii Rybackiej. Numer ogłoszenia: 38429 - 2015; data zamieszczenia: 19.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

2015-03-10, Budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Zacisze

Węgorzewo: Budowa kanalizacji sanitarnej ulicy Zacisze. Numer ogłoszenia: 33091 - 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzewo , ul. Zamkowa 3, 11-600...

2015-02-16, Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo

Węgorzewo: Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo. Numer ogłoszenia: 20385 - 2015; data zamieszczenia: 16.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

2015-01-30, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Węgorzewie

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Węgorzewie przy ulicy Armii Krajowej. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: Węgorzewo, ul. Armii Krajowej, Numer geodezyjny: 73/3 i 72/2 Powierzchnia: 19 m2 Numer KW: OL2G/00009279/1 i OL2G/00003754/3 Opis nieruchomości:...

2014-12-12, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny(IV przetarg)

OGŁOSZENIE Burmistrz Węgorzewa ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: lokal nr 1 poł. we wsi Sztynort Mały 4, gm. Węgorzewo Numery i powierzchnia działek: 1/12 części w działce nr 15/64 o powierzchni całkowitej 380 m2, 1/30 cz. w dz. nr...

2014-10-17, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Węgorzewie przy ul. Pogodnej

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Węgorzewie przy ul. Pogodnej. Nieruchomość nr 1 Opis: niezabudowane działki gruntu zbywane jako jedna nieruchomość, przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej. W skrajnej części nieruchomości...