Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2014-10-10, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Węgorzewie, przy ul. Ofiar Katynia (III przetarg)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Węgorzewie, przy ul. Ofiar Katynia. Nr geod.: 454/1 o powierzchni (w ha): 0,3252 ha Nr kw: OL2G/00009362/0 Opis: Niezabudowana działka gruntu, z lekkim nachyleniem w kierunku południowym, oznaczona w m.p.z.p symbolem PU.09 – teren zabudowy...

2014-10-10, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Radzieje, gm. Węgorzewo (III przetarg)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Radzieje, gm. Węgorzewo. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji – gm. Węgorzewo, wieś Radzieje, ul. Węgorzewska Nr ewid. działek – 10/8 i 12 Powierzchnie działek – odpowiednio 0,1703 ha i 0,2903 ha, łącznie: 0,4606...

2014-10-10, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny we wsi Sztynort Mały 4, gm. Węgorzewo (III przetarg)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 poł. we wsi Sztynort Mały 4, gm. Węgorzewo. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: lokal nr 1 poł. we wsi Sztynort Mały 4, gm. Węgorzewo Numery i powierzchnia działek: 1/12 części w działce nr ewid. 15/64 o powierzchni...

2014-10-07, Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Radziejach

Numer ogłoszenia: 332856 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 211341 - 2014 data 07.10.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Węgorzewo, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4275400, fax....

2014-10-06, Przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku gospodarczego położonego w miejscowości Kal

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 304,94 m2 położonego w miejscowości Kal 39 na działce nr ewid. 132/15 obręb Kal. Oznaczenie nieruchomości: msc. Kal 39, dz. nr ewid. 132/15 obręb Kal Powierzchnia użytkowa: 304,94 m2 Opis nieruchomości: Budynek gospodarczy...

2014-09-15, Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w systemie drogowym ulicy Pionierów

Węgorzewo: Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w systemie drogowym ulicy Pionierów. Numer ogłoszenia: 196275 - 2014; data zamieszczenia: 15.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)...

2014-09-10, Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo - sezon grzewczy 2014-2015 r.

Numer ogłoszenia: 196283 - 2014; data zamieszczenia: 15.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 193483 - 2014 data 10.09.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli, ul. Zamkowa 3, 11-600...

2014-09-05, Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo

Węgorzewo: Bieżąca konserwacja oraz usuwanie awarii w budynkach i lokalach komunalnych Gminy Węgorzewo. Numer ogłoszenia: 190285 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

2014-08-13, Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego gminy Węgorzewo

Węgorzewo: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego gminy Węgorzewo. Numer ogłoszenia: 174447 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzewo...

2014-08-01, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Węgorzewie, przy ul. Ofiar Katynia (II przetarg)

Burmistrz Węgorzewa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Węgorzewie, przy ul. Ofiar Katynia. Nr geod.: 454/1 o powierzchni: 0,3252 ha Nr kw: OL2G/00009362/0 Opis: Niezabudowana działka gruntu, o regularnym kształcie prostokąta, z lekkim nachyleniem w kierunku południowym, oznaczona w m.p.z.p symbolem...