Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2014-05-23, Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli i mieszkańców budynku nr 18 przy ulicy Sienkiewicza w Węgorzewie na dzierżawę terenu

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny ograniczony dla właścicieli i mieszkańców budynku nr 18 przy ulicy Sienkiewicza w Węgorzewie na dzierżawę terenu o powierzchni 53 m2 stanowiącego części działki gruntu oznaczonej nr geod. 853/3 o powierzchni całkowitej 0,3291 ha, położonej w obrębie 01 miasto Węgorzewo, gmina Węgorzewo,...

2014-05-23, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej. Położenie: wieś Surwile, obręb geod. Tarławki, gm. Węgorzewo. Opis:działka o regularnym kształcie czworoboku, zabudowana parterowym budynkiem nieczynnej hydroforni wraz z wyposażeniem w postaci zbiorników stalowych....

2014-05-23, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Radzieje

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Radzieje, gm. Węgorzewo. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji – gm. Węgorzewo, wieś Radzieje, ul. Węgorzewska Nr ewid. działek – 10/8 i 12 Powierzchnie działek – odpowiednio 0,1703 ha i 0,2903 ha łącznie: 0,4606 ha. Nr...

2014-05-23, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Węgorzewie, przy ul. Ofiar Katynia

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Węgorzewie, przy ul. Ofiar Katynia. Działka nr 1 Nr geod.: 454/1 Pow. działki (w ha): 0,3252 ha Nr kw: OL2G/00009362/0 Opis: Niezabudowana działka gruntu, z lekkim nachyleniem w kierunku południowym, oznaczona w m.p.z.p symbolem PU.09 –...

2014-05-09, Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli i mieszkańców budynku nr 22 przy ulicy 11 Listopada w Węgorzewie na dzierżawę terenu

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny ograniczony dla właścicieli i mieszkańców budynku nr 22 przy ulicy 11 Listopada w Węgorzewie na dzierżawę terenu pod budowę garażu o konstrukcji blaszanej na działce gruntu nr geod. 278, poł. w Węgorzewie przy ul. 11 Listopada, o powierzchni 20 m2. Oznaczenie nieruchomości – obręb...

2014-04-16, Rewitalizacja wsi Ogonki poprzez utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla wędkarzy i ich rodzin

Węgorzewo: Rewitalizacja wsi Ogonki poprzez utworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla wędkarzy i ich rodzin. W ramach Programu Operacyjnego - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013- Numer ogłoszenia: 83531 - 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

2014-04-15, Przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2014/2015

Węgorzewo: Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2014/2015 oraz w maju i czerwcu 2014 r. do szkół w gminie Węgorzewo Numer ogłoszenia: 83229 - 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU...

2014-03-28, Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu położonej w Węgorzewie przy ul. Zamkowej

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu o powierzchni 10,00 m2 stanowiącego część działki gruntu oznaczonej nr geod. 237/1 położonej w Węgorzewie przy ul. Zamkowej z przeznaczeniem na wypożyczalnie gokartów mechanicznych w okresie od 01.05.2014 r. do 30.09.2014 r. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego...

2014-03-21, Przetarg ustny ograniczonyna sprzedaż działki gruntu

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych, oznaczonych nr geod. 175/1, 175/4, 117/2 i 175/6, poł. w obrębie geod. Ogonki, na sprzedaż niżej opisanej działki gruntu. Ograniczenie wynika z położenia zbywanej działki tj. braku bezpośredniego...

2014-03-21, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Węgorzewie przy ul. Portowej

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Węgorzewie przy ul. Portowej. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji –Węgorzewo, ul. Portowa Nr geod. działki – 1025/3, Powierzchnie działki – 0,0601 ha, Nr KW – OL2G/00009330/7, Opis nieruchomości - Niezabudowana działka...