Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2014-07-25, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działki gruntu położonej w Węgorzewie

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność działki gruntu położonej w Węgorzewie przy ulicy Armii Krajowej: Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: Węgorzewo, ul. Armii Krajowej, Numer geodezyjny: 73/4 Powierzchnia działki: 19 m2 Numer KW: OL2G/00009279/1 Opis nieruchomości: Niezabudowana działka...

2014-07-18, Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki miejscowości Ogonki, gm. Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr ewid. 129/5 poł. w miejscowości Ogonki, gm. Węgorzewo. Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu zbywanej działki do drogi publicznej, przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiadujących ze zbywaną działką – właściciele działek nr ewid....

2014-07-11, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków przy ul. Zamkowej

Numer ogłoszenia: 150727 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzewo , ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4275400,...

2014-06-30, Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji w roku szkolnym 2014/2015

Numer ogłoszenia: 162089 - 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 140231 - 2014 data 30.06.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli, ul. Zamkowa 3, 11-600...

2014-05-23, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych działek. poł. w miejscowości. Położenie: wieś Surwile, obręb geod. Tarławki, gm. Węgorzewo. Opis: Niezabudowane działki gruntu o regularnym kształcie prostokąta, stanowiąca użytek PsIV. Działka nr 1 Nr geod. działki: 13/34 Pow. działki (w...

2014-05-23, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: lokal nr 1 poł. we wsi Sztynort Mały 4, gm. Węgorzewo Numery i powierzchnia działek: 1/12 części w działce nr 15/64 o powierzchni całkowitej 380 m2, 1/30 cz. w dz. nr 15/66 o pow. całkow....

2014-05-23, Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli i mieszkańców budynku nr 18 przy ulicy Sienkiewicza w Węgorzewie na dzierżawę terenu

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny ograniczony dla właścicieli i mieszkańców budynku nr 18 przy ulicy Sienkiewicza w Węgorzewie na dzierżawę terenu o powierzchni 53 m2 stanowiącego części działki gruntu oznaczonej nr geod. 853/3 o powierzchni całkowitej 0,3291 ha, położonej w obrębie 01 miasto Węgorzewo, gmina Węgorzewo,...

2014-05-23, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej. Położenie: wieś Surwile, obręb geod. Tarławki, gm. Węgorzewo. Opis:działka o regularnym kształcie czworoboku, zabudowana parterowym budynkiem nieczynnej hydroforni wraz z wyposażeniem w postaci zbiorników stalowych....

2014-05-23, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Radzieje

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Radzieje, gm. Węgorzewo. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji – gm. Węgorzewo, wieś Radzieje, ul. Węgorzewska Nr ewid. działek – 10/8 i 12 Powierzchnie działek – odpowiednio 0,1703 ha i 0,2903 ha łącznie: 0,4606 ha. Nr...

2014-05-23, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Węgorzewie, przy ul. Ofiar Katynia

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Węgorzewie, przy ul. Ofiar Katynia. Działka nr 1 Nr geod.: 454/1 Pow. działki (w ha): 0,3252 ha Nr kw: OL2G/00009362/0 Opis: Niezabudowana działka gruntu, z lekkim nachyleniem w kierunku południowym, oznaczona w m.p.z.p symbolem PU.09 –...