Przetargi

2018-01-05 Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką do szkół w gminie Węgorzewo w 2018 r. w okresie od 01.02.2018 r. do 30.06.2018 r. oraz od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.

Przewozy uczniów będących mieszkańcami gminy Węgorzewo na podstawie biletów miesięcznych uczęszczających do następujących szkół:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie,
  2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie,
  3. Gimnazjum w Węgorzewie,
  4. Szkoła Podstawowa w Węgielsztynie,
  5. Szkoła Podstawowa w Radziejach,
  6. Przedszkole Nr 1 w Węgorzewie,
  7. Przedszkole nr 2 w Węgorzewie,
  8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgorzewie.

Opieka nad dowożonymi uczniami w czasie przewozów Część I-A –dowóz do szkół w Węgorzewie -SP nr 1, SP nr 2, Gimnazjum, Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2: 1.SP 1: Ogonki – ul. Bema posesja SP nr 1 –do 10 km; Kolonia Rybacka-ul. Bema posesja SP nr 1 –do 5 km; 2. SP nr 2: Ogonki-przystanek ul. Kraszewskiego –do 10 km; Kolonia Rybacka- przystanek ul. Kraszewskiego-do 5 km; 3. Ogonki - Gimnazjum w Węgorzewie przystanek ul. Pionierów – do 10 km; 4. Kolonia Rybacka- ul. Pionierów – do 10 km. Zakup biletów uprawniających do przejazdu do szkoły i ze szkoły;. Ilość biletów w okresie 1.01. - 30.06.2018 r.: Razem: 20, w tym: 16 biletów do 10 km; 4 bilety do 5 km; Ilość biletów w okresie 1.09. – 31.12.2018 r.: Razem: 22, w tym: 16 biletów do 10 km; 7 biletów do 5 km B –Dowóz (1 kurs)-Przystanek 1:Ogonki I-7.23; Przystanek 2: Ogonki II-7.25; Przystanek 3: Kolonia Rybacka-7.26; Przystanek 4: Węgorzewo I ul. Bema -7.32; Przystanek 5 : Węgorzewo II ul. Kraszewskiego-7.38; Przystanek 6: Węgorzewo III ul. Pionierów-7.45. Rozwóz (2 kursy): Przystanek 1: Węgorzewo III ul. Pionierów- 12.85 i 15.38; Przystanek 2: Węgorzewo II ul. Kraszewskiego-13.00 i 15.40; Przystanek 3: Węgorzewo I ul. Bema -13.05 i 15.45; Przystanek 4: Kolonia Rybacka- 13.10 i 15.50; Przystanek 5: Ogonki I- 13.12 i 15.52; Przystanek 6: Ogonki II – 13.15 i 15.55. Część II-A- dowóz do szkół w Węgorzewie do SP 1,SP 2, Gimnazjum i Przedszkola nr 1; Trasa: 1.Stręgiel -Węgorzewo -do 10 km; 2. Matyski-Węgorzewo -do 10 km; 3. Kalskie Nowiny-Węgorzewo- do 5 km. ;. Ilość biletów w okresie 1.01. - 30.06.2018 r.: Razem: 24, w tym 15 do 10 km; 9 do 5 km. Ilość biletów w okresie 1.09. – 31.12.2018 r.: Razem: 28, w tym 15 do 10 km; 13 do 5 km. B -Dowóz (1 kurs)- Przystanek 1: Stręgiel I wieś-7.15; Przystanek 2: Matyski- 7.18; Przystanek 3: Stręgiel II kolonia-7.20; Przystanek 4: Kalskie Nowiny III przystanek na żądanie- 7.25; Przystanek 5: Kalskie Nowiny II wieś- 7.29; Przystanek 6: Kalskie Nowiny I kolonia-7.31; Przystanek 7: Węgorzewo ul. Bema-7.35; Przystanek 8: Węgorzewo ul. Kraszewskiego SP 2 -7.40; Przystanek 9: Węgorzewo ul. Pionierów-7.45. Rozwóz (1 kurs)- Przystanek 1: Węgorzewo I ul. Pionierów-14.45/15.30*; Przystanek 2: Węgorzewo II ul. Kraszewskiego- 14.48/15.33*; Przystanek 3: Węgorzewo ul. Bema-14.50/15.35*; Przystanek 4: Kalskie Nowiny I kolonia-14.53/15.38*; Przystanek 5: Kalskie Nowiny II wieś-14.56/15.41*; Przystanek 6: Kalskie Nowiny III przystanek na żądanie-14.58/15.43*; Przystanek 7: Stręgiel kolonia-15.05/15.50*; Przystanek 8: Matyski-15.07/15.52*; Przystanek 9: Stręgiel II- 15.09/15.55*. (*godziny odjazdu w okresie 1.09. – 31.12.2018 r.) Część III-A - dowóz do szkół w Węgorzewie do SP 1,SP 2, Gimnazjum, Przedszkola nr 1 i SOSW w Węgorzewie. Trasa: 1.Czerwony Dwór – Węgorzewo -do 5 km; 2.Wysiecza – Węgorzewo- do 5 km; 3.Jakunowo – Węgorzewo -do 10 km; 4.Stulichy – Węgorzewo- do 5 km; 5.Wilkowo – Węgorzewo- do 10 km; 6. Maćki – Węgorzewo- do 5 km; 7. Prynowo-Węgorzewo -do 10 km; ;. Ilość biletów w okresie 1.01. - 30.06.2018 r.: Razem: 54, w tym 34 do 5 km i 20 do 10 km. Ilość biletów w okresie 1.09. – 31.12.2018 r.: Razem: 56, w tym 44 do 5 km i 23 do 10 km B –Dowóz I (1 kurs): Przystanek 1: Wilkowo I wieś, przystanek- 7.15; Przystanek 2:Wilkowo II kolonia-7.19; Przystanek 3:Prynowo I na torze-7.24 ; Przystanek 4:Prynowo II skrzyżowanie z drogą na Brzozowo-7.28; Przystanek 5:Prynowo III wieś, przystanek-7.30; Przystanek 6: Prynowo IV skrzyżowanie z drogą na Rudziszki- 7.32; Przystanek 7:Maćki wieś przystanek-7.35; Przystanek 8: Maćki II przystanek- 7.36; Przystanek 9: Gimnazjum -7.41; Przystanek 10: SP 2- 7.45. Dowóz II (1 kurs): Przystanek 1: Czerwony Dwór I wieś-7.10; Przystanek 2: Czerwony Dwór II kolonia-7.12; Przystanek 3: Czerwony Dwór III na torze-7.14; Przystanek 4: Czerwony Dwór IV skrzyżowanie z drogą na Brzozowo-7.16; Przystanek 5: Czerwony Dwór V wieś-7.18; Przystanek 6: Wysiecza I-7.20; Przystanek 7:Wysiecza II-7.23; Przystanek 8: Pawłowo-7.25; Przystanek 9: Jakunowo-7.30; Przystanek 10: Stulichy I-7.35; Przystanek 11: Stulichy II przystanek-7.37; Przystanek 12: Maćki I-7.39; Przystanek 13: Maćki II- 7.40; Przystanek 14: Janówek-7.41; Przystanek 15: Gimnazjum ul. Pionierów-7.43; Przystanek 16: SP 2 ul. Kraszewskiego-7.45. Rozwóz (2 kursy): Przystanek 1: SP 2 ul. Kraszewskiego- 13.45 i 15.25; Przystanek 2: Gimnazjum ul. Pionierów- 13.50 i 15.30; Przystanek 3: Czerwony Dwór I- 14.00 i 15.35; Przystanek 4: Czerwony Dwór II- 14.10 i 15.45; Przystanek 5: Czerwony Dwór III- 14.10 i 15.45; Przystanek 6: Czerwony Dwór IV- 14.10 i 15.45; Przystanek 7: Czerwony Dwór V- 14.10 i 15.45; Przystanek 8: Wysiecza I- 14.20 i 15.55; Przystanek 9: Wysiecza II- 14.20 i 15.55; Przystanek 10: Pawłowo- 14.25 i 16.00; Przystanek 11: Jakunowo – 14.30 i 16.05; Przystanek 12: Stulichy I- 14.35 i 16.10; Przystanek 13: Stulichy II- 14.37 i 16.12; Przystanek 14: Wilkowo I- 14.44 i 16.19; Przystanek 15: Wilkowo II- 14.46 i 16.21; Przystanek 16: Prynowo I-14.53 i 16.28; Przystanek 17: Prynowo II- 14.55 i 16.30; Przystanek 18: Prynowo III- 14.57 i 16.32; Przystanek 19: Maćki I- 14.59 i 16.34; Przystanek 20: Maćki II- 15.00 i 16.35. Część IV-A –dowóz do Gimnazjum w Węgorzewie z obwodu SP w Węgielsztynie. Trasa: 1.Węgielsztyn –Węgorzewo- do 10 km; 2.Dąbrówka Mała – Węgorzewo-do 15 km; 3.Wesołowo – Węgorzewo- do 20 km; 4.Biedaszki – Węgorzewo- do 15 km; 5.Guja – Węgorzewo- do 15 km; 6.Brzozowo – Węgorzewo- do 10 km. 6. Kolonia Różewiec-Węgorzewo – do 15 km.. B – Dowóz (1 kurs): Przystanek 1: Brzozowo I wieś- 7.03; Przystanek 2: Brzozowo II kolonia-7.05; Przystanek 3: Biedaszki I skrzyżowanie-7.13; Przystanek 4: Biedaszki II kolonia-7.14; Przystanek 5: Wesołowo I wieś-7.16; Przystanek 6: Wesołowo II kolonia-7.18; Przystanek 7: Guja -7.23; Przystanek 8: Dąbrówka Mała-7.26; Przystanek 9: Kolonia Różewiec- 7.27; Przystanek 10: Węgielsztyn-7.30; Przystanek 11: Węgorzewo ul. Pionierów-7.40. Rozwóz (1 kurs): Przystanek 1: Węgorzewo ul. Pionierów–15.30; Przystanek 2: Węgielsztyn-15.40; Przystanek 3: Kolonia Różewiec- 15.43; Przystanek 4: Dąbrówka Mała-15.44; Przystanek 5: Guja wieś-15.47; Przystanek 6: Biedaszki II kolonia-15.55; Przystanek 7: Biedaszki I-15.56; Przystanek 8: Wesołowo II kolonia-15.58; Przystanek 9: Wesołowo I wieś-16.00; Przystanek 10: Brzozowo I kolonia-16.15; Przystanek 11: Brzozowo II wieś-16.17. Ilość biletów w okresie 1.01. - 30.06.2018 r.: Razem: 15, w tym 4 do 10 km, 6 do 15 km, 5 do 20 km. Ilość biletów w okresie 1.09.–31.12.2018 r.: Razem: 9, w tym 5 do 10 km, 1 do 15 km, 3 do 20km Część V- A –dowóz do Gimnazjum w Węgorzewie i SOSW w Węgorzewie z obwodu SP w Perłach. Trasa: 1.Łęgwarowo–Węgorzewo- do 20 km; 2.Rudziszki i zw. Suczki –Węgorzewo- do 15 km; 3.Pasternak –Węgorzewo- do 20 km; 4.Perły–Węgorzewo-do 15 km;5.Klimki –Węgorzewo-do 10 km. Ilość biletów w okresie 1.01. - 30.06.2018 r.: Razem: 8 w tym 1 bilet do 10 km, 4 bilety do 15 km i 3 bilety do 20 km. Ilość biletów w okresie 1.09.–31.12.2018 r.: Razem: 6 w tym 1 bilet do 10 km, 4 bilety do 15 km i 1 bilet do 20 km B- Dowóz (1 kurs): Przystanek 1: Łęgwarowo-7.05; Przystanek 2: Suczki I-7.12; Przystanek 3: Suczki II-7.15; Przystanek 4: Pasternak-7.20; Przystanek 5: Rudziszki I kolonia-7.24; Przystanek 6: Rudziszki II-7.26; Przystanek 7: Perły-7.28; Przystanek 8: Klimki I-7.36; Przystanek 9: Klimki II-7.38; Przystanek 10: Maćki-7.40; Przystanek 11: Węgorzewo ul. Targowa- 7.45. Rozwóz (1 kurs): Przystanek 1: Węgorzewo ul. Targowa-15.30; Przystanek 2: Maćki-15.35; Przystanek 3: Klimki II-15.38; Przystanek 3: Klimki II-15.38; Przystanek 4: Klimki I-15.40; Przystanek 5: Perły-15.48; Przystanek 6: Rudziszki II-15.50; Przystanek 7: Rudziszki I-15.52; Przystanek 8: Pasternak-15.58; Przystanek 9: Suczki II-16.03; Przystanek 10: Suczki I-16.06; Przystanek 11: Łęgwarowo-16.13. Od 1.09.2017 r. konieczność zmiany porządku dowozu z powodu likwidacji przystanków w Łęgwarowie i Pasternaku, co spowoduje skrócenie czasu dowozu. Część VI-A –dowóz do SP w Węgielsztynie(tylko do szkoły). Trasa: 1.Dąbrówka Mała – Węgielsztyn- do 5 km; 2.Wesołowo – Węgielsztyn- do 10 km; 3.Biedaszki – Węgielsztyn- do 5 km; 4.Guja – Węgielsztyn- do 10 km; 5.Brzozowo – Węgielsztyn- do 10 km. ;. Ilość biletów w okresie 1.01. - 30.06.2018 r.: Razem: 51, w tym 17 biletów do 5 km, 34 bilety do 10 km. Ilość biletów w okresie 1.09. – 31.12.2018 r.: Razem: 52, w tym 18 biletów do 5 km, 34 bilety do 10 km. B – Dowóz (1 kurs): Przystanek 1: Brzozowo I kolonia-7.10; Przystanek 2: Brzozowo II-7.12; Przystanek 3: Biedaszki I krzyzówka-7.20; Przystanek 4: Biedaszki II kolonia-7.21; Przystanek 5: Wesołowo I krzyżówka wieś-7.23; Przystanek 6: Wesołowo II kolonia-7.25; Przystanek 7: Guja Las skrzyżowanie dróg leśnych-7.33; Przystanek 8: Guja wieś-7.35; Przystanek 9: Dąbrówka Mała przy sklepie-7.38; Przystanek 10: Węgielsztyn I posesja szkoły-7.45. Część VIII-A –Dowóz i rozwóz w ZS w Radziejach. Trasa: 1.Pniewo – Radzieje- do 10 km; 2.Sztynort – Radzieje-do 10 km; 3.Sztynort Mały – Radzieje-do 10 km; 4.Kamionek Wielki – Radzieje-do 5 km; 5.Tarławki – Radzieje- do 10 km; 6.Surwile – Radzieje- do 10 km; 7.Pilwa – Radzieje-do 5 km; 8.Kamień – Radzieje-do 10 km; 9. Łabapa -Radzieje-do 10 km ;. Ilość biletów w okresie 1.01.-30.06.2018 r.: Razem: 49, w tym 11 biletów do 5 km, 38 biletów do 10 km. Ilość biletów w okresie 1.09. – 31.12.2018 r.: Razem: 49, w tym 9 biletów do 5 km, 40 biletów do 10 km. B –Dowóz (kurs 1):Przystanek 1: Sztynort-7.10; Przystanek 2: Sztynort Mały-7.15; Przystanek 3: Kamionek Wielki-7.18; Przystanek 4: Łabapa-7.30; Przystanek 5: Pilwa-7.42; Przystanek 6: Radzieje-750. Dowóz (kurs 2): Przystanek 1: Pniewo- 7.15; Przystanek 2: Surwile-7.24; Przystanek 3: Kamień Duży-7.26; Przystanek 4: Tarławki- 7.29; Przystanek 5: Kamionek Wielki-7.36; Przystanek 8: Radzieje przy szkole-7.50. Rozwóz (kurs 1): Przystanek 1: Radzieje przy szkole-14.25; Przystanek 2: Pilwa-14.33; Przystanek 3: Łabapa-14.45; Przystanek 4: Kamionek Wielki -14.57; Przystanek 5: Sztynort Mały -15.00; Przystanek 6: Sztynort-15.05; Rozwóz (kurs 2): Przystanek 1: Radzieje przy szkole-14.25; Przystanek 2: Kamionek Wielki-14.34; Przystanek 3: Tarławki-14.39; Przystanek 4: Kamień duży-14.42; Przystanek 5: Surwile-14.44; Przystanek 6: Pniewo-14.55.

(Treść ogłoszenia w załączeniu)

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-01-05
Dokument wytworzony przez: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Stępak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2018 23:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 247
24 stycznia 2018 20:26 Bartosz Romatowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2018 20:26 Bartosz Romatowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2018 20:26 Bartosz Romatowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)