Ogłoszenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zgłaszanie kandydatów na Ławników Sądu

WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019 31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie zwrócił się do Rady Miejskiej w Węgorzewie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników: do Sądu Rejonowego w Giżycku – 8 osób w...

2015-05-08, Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z opisem nieruchomości pod dzierżawę na okres 20 lat

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 08.05.2015 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem nieruchomości zabudowanej,...

Burmistrz Węgorzewa ogłasza dodatkowy nabór wniosków na sfinansowanie inwestycji

W związku z faktem, niewykorzystania do chwili obecnej środków przeznaczonych przez Radę Miejską w Węgorzewie w 2015 r. na cel poprawy estetyki oraz zagospodarowania będących własnością gminy działek, stanowiących podwórka budynków wielomieszkaniowych, Burmistrz Węgorzewa ogłasza dodatkowy nabór wniosków...

2015-04-28, Zaproszenie na konsultacje społeczne

Z A P R O S Z E N I E N A K O N S U L T A C J E S P O Ł E C Z N E Władze Miasta i Gminy Węgorzewo zapraszają na konsultacje społeczne dotyczące Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich do roku 2022, w ramach którego opracowane zostaną założenia do „Lokalnego Programu Rewitalizacji...

2015-04-28, Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Ogonki - Jezioro Święcajty w gminie Węgorzewo

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Ogonki - Jezioro Święcajty w gminie Węgorzewo” Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 oraz art....

2015-04-28, Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Ogonki - Jezioro Stręgiel w gminie Węgorzewo

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Ogonki - Jezioro Stręgiel w gminie Węgorzewo” Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 oraz art. 54...

2015-04-24, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 20114, poz. 518 ze zm. ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 24.04.2015 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem nieruchomości poł. w Węgorzewie...

2015-04-17, Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z opisem terenu pod dzierżawę na okres 20 lat

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 17.04.2015 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem terenu o pow. 1900 m2 zabudowanego...

2015-03-23, NABÓR DO ZINTEGROWANEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

NABÓR DO ZINTEGROWANEGO PROGRAMU REWITALIZACJI PRACE NAD ZINTEGROWANYM PROGRAMEM REWITALIZACJI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 2022 (Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa na lata 2014 – 2020) Władze miasta wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Węgorzewie rozpoczęły prace nad przygotowaniem...

2015-03-23, Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo – Południe

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo – Południe w zakresie dotyczącym ustaleń dla działki o numerze ewidencyjnym 726/1” Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu...