Ogłoszenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2015-04-17, Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu z opisem terenu pod dzierżawę na okres 20 lat

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 17.04.2015 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem terenu o pow. 1900 m2 zabudowanego...

2015-03-23, NABÓR DO ZINTEGROWANEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

NABÓR DO ZINTEGROWANEGO PROGRAMU REWITALIZACJI PRACE NAD ZINTEGROWANYM PROGRAMEM REWITALIZACJI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich 2022 (Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Węgorzewa na lata 2014 – 2020) Władze miasta wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Węgorzewie rozpoczęły prace nad przygotowaniem...

2015-03-23, Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo – Południe

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo – Południe w zakresie dotyczącym ustaleń dla działki o numerze ewidencyjnym 726/1” Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

2015-03-20, Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE Na podstawie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 20 marca 2015 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem...

2015-03-20, Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Guja

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Guja, gmina Węgorzewo, dla terenu o powierzchni około 0,7 ha. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam o podjęciu...

2015-03-20, Ogłoszenie o o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo – Jezioro Święcajty

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo – Jezioro Święcajty dla terenu o powierzchni około 7 ha obręb geodezyjny 02 Węgorzewo, gmina Węgorzewo. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2015...

2015-03-10, Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Trygort

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Trygort, Gmina Węgorzewo, dla terenu o powierzchni około 2,5 ha. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2015r. poz. 199) zawiadamiam o podjęciu...

2015-02-27, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 27.02.2015 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem niezabudowanej...

2015-02-17, Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Ogonki - Jezioro Święcajty w gminie Węgorzewo

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Ogonki - Jezioro Święcajty w gminie Węgorzewo” Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn....

2015-02-13, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie działki gruntu przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

OGŁOSZENIE Na podstawie z art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 13.02.2015 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem...