Ogłoszenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2013-04-19, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem nieruchomości stanowiących własność Gminy Węgorzewo przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 19.04.2013 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem niżej wymienionych nieruchomości,...

2013-04-12, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 12.04.2013 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem niżej wymienionych nieruchomości,...

2013-03-21, Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn. „Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Dworze...

2013-03-08, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 08.03.2013 r., na okres 21 dni zostały wywieszone wykazy z opisem stanowiących...

2013-02-15, Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 15.02.2013 r., na okres 21 dni zostały wywieszone wykazy z opisem niżej wymienionych nieruchomości,...

2013-02-04, Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Trygort, gmina Węgorzewo

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Trygort, gmina Węgorzewo Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r....

Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnial9 grudnia 2012 r. w sprawie...

2013-01-15, Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "MAĆKI - ZACHÓD"

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "MAĆKI - ZACHÓD" Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami)oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji ...

2013-01-14, Zaproszenie do składania ofert na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Gminy Węgorzewo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego Gminy Węgorzewo I. Nazwa i adres zamawiającego: GMINA WĘGORZEWO, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo NIP: 84511862819, REGON: 790671308, Telefon centrala: 87 427 54 00, Fax: 87 427 54 01 II. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu...

2012-12-17, Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego "OGONKI – POŁUDNIE"

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego „OGONKI – POŁUDNIE” Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu...