Ogłoszenia Burmistrza

2016-09-09 Ogloszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WĘGIELSZTYN - PLAŻA

OGŁOSZENIE 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WĘGIELSZTYN - PLAŻA dla terenu o powierzchni około 2 ha, obręb geodezyjny Węgielsztyn, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Węgorzewie Uchwały Nr XVIII/1147/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WĘGIELSZTYN - PLAŻA dla terenu o powierzchni około 2 ha, obręb geodezyjny Węgielsztyn, gmina Węgorzewo.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski do planu miejscowego mogą być składane w terminie do dnia 05.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie z/s 11-600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 3 /I piętro/ pok. 38 – Sekretariat.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2016-09-09
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Serkis
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2016 09:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 167
04 października 2016 09:04 Bartosz Romatowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)