Ogłoszenia Burmistrza

2016-09-09 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych Węgorzewo – Jezioro Święcajty

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych „Węgorzewo – Jezioro Święcajty” dla terenu o powierzchni około 14 ha obręb geodezyjny
02 Węgorzewo, gmina Węgorzewo oraz Kal, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Węgorzewie Uchwały Nr XXI/176/2016 z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych Węgorzewo - Jezioro Święcajty dla terenu o powierzchni około 14 ha obręb geodezyjny Węgorzewo oraz Kal, gmina Węgorzewo.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski do planu miejscowego mogą być składane w terminie do dnia 05.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie z/s 11-600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 3 /I piętro/ pok. 38 – Sekretariat.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2016-09-09
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Serkis
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2016 09:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 159
04 października 2016 09:05 Bartosz Romatowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)