Obwieszczenia Burmistrza (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2010-11-24, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na:„Budowie sieci wodno – kanalizacyjnej w ulicy Turystycznej w msc. Węgorze

Węgorzewo, dnia 24.11.2010 r. OŚ – 7627/24/2010 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art....

2010-11-16, o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - polega

Węgorzewo, dnia 16.11.2010 r. OŚ – 7627/24/2010 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam że zakończyło się postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Firmy MAWO – PROJEKT, Wojciech Rudzki, ul....

2010-11-15, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie hali magazynowo - produkcyjnej", przewid

Węgorzewo, dnia 12.11.2010 r. OŚ – 7627/25/2010 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z...

2010-11-15, o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia

Węgorzewo, dnia 15.11.2010 r. OŚ – 7627/25/2010 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z a w i a d a m i a m o wystąpieniu...

2010-11-15, o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddzia�

Węgorzewo, dnia 15.11.2010 r. OŚ – 7627/24/2010 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...

2010-10-26, o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na:„Budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

Węgorzewo, dnia 26.10.2010 r. OŚ – 7627/23/2010 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art....

2010-10-20, o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia

Węgorzewo, dnia 20.10.2010 r. OŚ – 7627/24/2010 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z a w i a d a m i a m o wystąpieniu...

2010-10-18, o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - polegaj

Węgorzewo, dnia 18.10.2010 r. OŚ – 7627/23/2010 Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam że zakończyło się postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Firmy MAWO – PROJEKT, Wojciech Rudzki, ul. Poranna 8c/13,...

2010-10-18, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego n

Węgorzewo, dnia 18.10.2010 r. OŚ – 7627/24/2010 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z a w i a d a m i a m strony postępowania...

2010-10-15, o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zmiany planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco

Węgorzewo, dnia 15.10.2010 r. OŚ – 7627/23/2010 Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ), w związku z art. 49 ustawy z...