Obwieszczenia Burmistrza (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2014-08-01, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na:„Rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w msc. Czerwony

Węgorzewo, 2014-08-01 OŚ.6220.9.2014 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 , poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

2014-07-25, Przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo – Jezioro Święcajty

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo – Jezioro Święcajty Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39, 46 oraz 54 ustawy z...

2014-06-02, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w miejscowości Radzieje, gmina Węgorzewo

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w miejscowości Radzieje, gmina Węgorzewo, dla terenu o powierzchni około 4,5ha. Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2012r. poz. 647...

2014-03-04, Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Węgorzewo – Południe"

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Południe, dla terenu o powierzchni około 11 ha obręb geodezyjny 02 Węgorzewo, gmina Węgorzewo. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze...

2014-01-24, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w miejscowości Radzieje

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego w miejscowości Radzieje, gmina Węgorzewo, dla terenu o powierzchni około 4,5 ha. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.: Dz. U....