Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2009-02-12, o wystąpieniu do Starosty Węgorzewskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środo

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wystąpieniu do Starosty Węgorzewskiego oraz Państwowego...

2009-02-12, o wystąpieniu do Starosty Węgorzewskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środo

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wystąpieniu do Starosty Węgorzewskiego oraz Państwowego...

2009-02-04, Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania...

2009-02-03, Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wydaniu w dniu 03.02.2009 r. postanowienia stwierdzającego

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wydaniu w dniu 03.02.2009 r. postanowienia stwierdzającego...

2009-01-29, Zawiadamia się wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania...

2009-01-21, Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wystąpieniu do Starosty Węgorzewskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o wyrażenie opinii

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wystąpieniu do Starosty Węgorzewskiego oraz Państwowego...

2009-01-21, Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wydaniu w dniu 03.02.2009 r. postanowienia stwierdzającego...

2009-01-21, o wydaniu decyzji środowiskowej

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j....

2009-01-14, o wystąpieniu do Starosty Węgorzewskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środo

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wystąpieniu do Starosty Węgorzewskiego oraz Państwowego...

2009-01-14, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania...