Obwieszczenia Burmistrza

2017-12-08 obwieszcznie o wystąpieniu do PPIS w Węgorzewie i RDOŚ w Olsztynie

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257)

 

z a w i a d a m i a m

 

 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1598N na odcinku od miejscowości Brzozowo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63”, gmina Węgorzewo, pow. węgorzewski, woj. warmińsko – mazurskie, oraz – w przypadku opinii sugerującej potrzebę wykonania raportu – o ustalenie jego zakresu.

Inwestycja będzie realizowana przez Powiat Węgorzewski.

   

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

  2. a/a

     

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08-12-2017
Dokument wytworzony przez: Biuro Ochrony Środowiska (OS)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wojnowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2017 11:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wojnowska
Ilość wyświetleń: 86
08 grudnia 2017 11:46 Ewa Wojnowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)