Oferty złożone z pominięciem konkursu

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Rodzaj zadania publicznego zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.): "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się poniższą ofertę:

  • Nazwa oferenta: Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy ,,Vęgoria”
  • Tytuł zadania publicznego: ,,FIGHT FOR VICTORY WĘGORZEWO 2018”
  • Termin realizacji zadania: od 05.01 2018 r. do 10.02 2018 r.
  • Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 10 000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do: Sekretariatu Urząd Miejskiego w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, lub drogą elektroniczną: danuta.abramowicz@um.wegorzewo.pl w terminie do dnia 09.01. - 16.01.2018 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-01-09
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny (Or)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Abramowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2018 15:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 78
09 stycznia 2018 15:26 Bartosz Romatowski - Skopiowanie wiadomości - Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"