Wyniki rekrutacji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wynikach naboru Podinspektora w Wydziale Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzewie

Informujemy, że po przeprowadzeniu pełnego procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko podinspektora w Wydziale Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzewie została wybrana Pani Marta Kurowska, zam. Węgorzewo Pani Marta Kurowska spełniła wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie....