Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat o możliwości składania uwag do oferty złożonej na zadanie "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Urząd Miejski w Węgorzewie informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec ZHP, w wysokości 2 000 zł na realizację zadania publicznego pod...

Komunikat o zaplanowanym przeprowadzeniu zgromadzenia

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) informuję, że w dniu 11 czerwca 2017 r. w godzinach 15:00 – 19:00 w Węgorzewie odbędzie się zgromadzenie "Marsz dla Życia i Rodziny”. Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Wolności w Węgorzewie,...

Komunikat o możliwości składania uwag do oferty złożonej na zadanie "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Urząd Miejski w Węgorzewie informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego Fundacji "Dziedzictwo Nasze" w wysokości 2 000 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Wakacje na dworcu - 2017" Uwagi do...

Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy pt: "Organizacja czasu wolnego"

Do oferty złożonej przez Węgorzewski Klub Karate Kyokushin, z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w celu realizacji projektu zatytułowanego: "Organizacja zajęć ogólnorozwojowych – cross fit dla osób...

Komunikat o zaplanowanym przeprowadzeniu zgromadzenia

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485) informuję, że w ramach "Międzynarodowego Strajku Kobiet", "Grupa Obywatelska Dziewuchy Dziewuchom Węgorzewo" zaplanowała przeprowadzenie zgromadzenia połączonego z przejechaniem samochodami od placu targowego przy ul. Zamkowej...

Komunikat o możliwości składania uwag do oferty złożonej na zadanie pn. "Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Urząd Miejski w Węgorzewie informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego MAZURSKA FUNDACJA EDUKACYJNA "BONUS PASTOR" na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Zimowy biwak edukacyjny" Uwagi do oferty można...

Komunikat o możliwości składania uwag do oferty złożonej na zadanie pn. "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Urząd Miejski w Węgorzewie informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Przygotowanie oraz udział w Halowych Mistrzostwach...

Komunikat o możliwości składania uwag do oferty złożonej na zadanie Kultura i sztuka – Organizacja ogólnodostępnych imprez artystycznych

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Urząd Miejski w Węgorzewie informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego "Stowarzyszenie Chór –Ojczyzna" na realizację zadania publicznego pod tytułem: Kolędowanie z "Ojczyzną" Uwagi do oferty...

Burmistrz Węgorzewa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w następujących dziedzinach: I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych Zadanie z zakresu –...

Konkurs ofert na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.), Uchwały Nr. XI/480/2010 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Węgorzewo, oraz...